• Työntekijän oikeus vanhempainvapaaseen

  Tätä ohjetta noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin.

  Vanhempainvapaasta ilmoittaminen työnantajalle

  Vanhempainvapaan pitämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle vähintään kaksi kuukautta ennen vanhempainvapaan alkua. Jos vanhempainvapaa on enintään 12 päivää, riittää, että vanhempainvapaasta ilmoittaa kuukautta ennen vapaan alkua. Adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä mainittuja ilmoitusaikoja.
  Vanhempainvapaata voi pitää siihen asti, kunnes lapsi on täyttänyt kaksi vuotta tai kunnes adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia.
  Työnantaja ei voi kieltää työntekijää käyttämästä oikeuttaan vanhempainvapaaseen. Huolehdithan kuitenkin, että ilmoitat työnantajalle vanhempainvapaan pitämisestä asianmukaisesti ja ajoissa.

  Vanhempainvapaan palkallisuus:

  SOTE/KVTES/AVAINTES:
  Viranhaltijalle/työntekijälle, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n mukaisesti oikeus vanhempainrahaan, maksetaan varsinaista palkkaa ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää. Edellytyksenä on vähintään kahden kuukauden palvelussuhteen kesto ennen vanhempainvapaan alkamista, todistuksen esittäminen lapsen syntymästä tai adoption pätevyydestä, ilmoitusaikojen noudattaminen sekä oikeus vanhempainrahaan, joka maksetaan työnantajalle palkallista aikaa vastaavalta ajalta. Kaikkien neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta vapaa on palkallista.
  Vanhempainvapaa on palkallinen vain siltä osin kuin työntekijä/viranhaltija pitää palkallisen vanhempainvapaan yhtäjaksoisesti.
  Viranhaltijalla/työntekijällä, joka pitää palkallisen raskausvapaan, on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen, vain, jos hän pitää vapaan välittömästi raskausvapaan jälkeen, yhdenjaksoisena.
  Muulla kuin synnyttävällä vanhemmalla on kuitenkin mahdollisuus pitää yhdenjaksoisuusvaatimuksesta poiketen palkallista vanhempainvapaata lapsen syntymän yhteydessä yhdenjaksoisesti enintään 18 arkipäivää ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhdenjaksoisesti.
  Osittaisella vanhempainvapaalla tehty osa-aikatyö katkaisee palkallisen vanhempainvapaan yhdenjaksoisuuden.

  SOSTES:
  Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n mukaisesti vanhempainrahaan, maksetaan palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä.

  TPTES:
  Työntekijälle, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n. mukaisesti oikeus vanhempainrahaan, maksetaan täysi palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työsuhde on jatkunut vähintään kolme kuukautta keskeytyksettä ennen vanhempainvapaan alkua. Edellä mainittu oikeus syntyy adoptiotilanteessa kuitenkin vain silloin sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n 3 mom. mukaisesti, kun työntekijä adoptoi alle 7-vuotiaan lapsen.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »