• Millä perusteilla virka- tai työvapaata voi saada?

  Harkinnanvaraisella työvapaalla tarkoitetaan sellaisia vapaita, joita työnantaja ei ole lain tai työehtosopimusmää¬räyksen perusteella velvollinen myöntämään. Työvapaan saaminen edellyttää sopimista työnantajan kanssa. Työnantaja voi myös kieltäytyä antamasta työvapaata.

  Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä yhdenvertaisesti. Jos jollekin työntekijälle on myönnetty työvapaata, tulee vapaata antaa vastaavanlaisessa tilanteessa toisellekin työntekijälle, ellei tästä poikkeamiselle ole perusteltua syytä.

  Harkinnanvarainen vapaa on lähtökohtaisesti palkatonta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä lyhyt tilapäinen poissaolo tarkoittaa?

  Lyhyellä tilapäisellä poissaololla tarkoitetaan työehtosopimuksissa usein olevia määräyksiä siitä, että työntekijöillä on tietyillä hyväksyttävillä syillä oikeus olla pois työstä säilyttäen palkkaetunsa tai ilman.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Onko lähiomaisen siunauspäivä (hautajaiset) palkallinen vapaapäivä?

  Työpäiväksi osuva perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaispäivä on palkallinen vapaapäivä. Mikäli hautajaispäivä sattuu työntekijän vapaapäivälle tai vuosiloman ajalle, ei työntekijällä ole oikeutta saada vastaavaa vapaapäivää jonain muuna ajankohtana.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Onko oma vihkimispäivä ja parisuhteen rekisteröimispäivä palkallinen vapaa?

  Työpäiväksi sattuva oma vihkiäispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä on palkallinen vapaapäivä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Onko työntekijän syntymäpäivä vapaapäivä?

  Työpäiväksi sattuvat työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Työvuorojen suunnittelu merkkipäivien kohdalla?

  Työantajan tulisi huomioida merkkipäivät työvuorosuunnittelussa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voinko saada palkallisen vapaan muuton ajaksi?

  Muuttopäivä ei ole palkallinen vapaapäivä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Ohjeet koronaan liittyen:
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »