• Millä perusteilla virka- tai työvapaata voi saada?

  Harkinnanvaraisella työvapaalla tarkoitetaan sellaisia vapaita, joita työnantaja ei ole lain tai työehtosopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Työvapaan saaminen edellyttää sopimista työnantajan kanssa. Työnantaja voi myös kieltäytyä antamasta työvapaata.

  Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä yhdenvertaisesti. Jos jollekin työntekijälle on myönnetty työvapaata, tulee vapaata antaa vastaavanlaisessa tilanteessa toisellekin työntekijälle, ellei tästä poikkeamiselle ole perusteltua syytä.

  Harkinnanvarainen vapaa on lähtökohtaisesti palkatonta.

 • Mitä lyhyt tilapäinen poissaolo tarkoittaa?

  Lyhyellä tilapäisellä poissaololla tarkoitetaan työehtosopimuksissa usein olevia määräyksiä siitä, että työntekijöillä on tietyillä hyväksyttävillä syillä oikeus olla pois työstä säilyttäen palkkaetunsa tai ilman.

 • Onko lähiomaisen siunauspäivä (hautajaiset) palkallinen vapaapäivä?

  Työpäiväksi osuva perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaispäivä on palkallinen vapaapäivä. Mikäli hautajaispäivä sattuu työntekijän vapaapäivälle tai vuosiloman ajalle, ei työntekijällä ole oikeutta saada vastaavaa vapaapäivää jonain muuna ajankohtana.

 • Onko oma vihkimispäivä ja parisuhteen rekisteröimispäivä palkallinen vapaa?

  Työpäiväksi sattuva oma vihkiäispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä on palkallinen vapaapäivä.

 • Onko työntekijän syntymäpäivä vapaapäivä?

  Työpäiväksi sattuvat työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.

 • Työvuorojen suunnittelu merkkipäivien kohdalla?

  Työantajan tulisi huomioida merkkipäivät työvuorosuunnittelussa.

 • Voinko saada palkallisen vapaan muuton ajaksi?

  Muuttopäivä ei ole palkallinen vapaapäivä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »