• Osittaiselta hoitovapaalta siirtyminen äitiysvapaalle

  Tätä ohjetta noudatetaan ennen 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin.

  Osittainen hoitovapaa on mahdollista keskeyttää siitä ajankohdasta lukien, jolloin alkaa oikeus äitiysvapaaseen.

  Työn osa-aikaisuuden päätyttyä työntekijän työehdot palautuvat hoitovapaata edeltävien työehtojen mukaisiksi. Uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen osittaisen hoitovapaan alkamista.

 • Osittaiselta hoitovapaalta siirtyminen raskausvapaalle

  Tätä ohjetta noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisiin perhevapaisiin.

  Osittainen hoitovapaa on mahdollista keskeyttää siitä ajankohdasta lukien, jolloin alkaa oikeus raskausvapaaseen.

  Työn osa-aikaisuuden päätyttyä työntekijän työehdot palautuvat hoitovapaata edeltävien työehtojen mukaisiksi. Uuden raskaus- ja vanhempainvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen osittaisen hoitovapaan alkamista.

 • Osittaisen hoitovapaan keskeyttäminen

  Vapaa voidaan keskeyttää tai sitä voidaan muuttaa sopimalla asiasta. Lisäksi työntekijä voi keskeyttää vapaan perustellusta syystä, jos lapsen hoitamisedellytyksissä on tapahtunut muutos. Keskeytymisestä on ilmoitettava yhden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen.

 • Työajan lyhennyksen järjestäminen osittaisella hoitovapaalla

  Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta ja sen käyttämisestä haluamallaan tavalla. Jos vapaan järjestämisestä ei päästä sopimuksen, on vapaata annettava yksi jakso kalenterivuodessa. Vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät tällöin työntekijän esityksen mukaan ja vapaa toteutetaan lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Keskimääräiseksi järjestetty työaika lyhennetään keskimäärin 30 tunniksi viikossa. Esitys vapaasta tulee tehdä kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »