• Henkilökohtainen lisä

  Työnantaja voi maksaa henkilökohtaista lisää työntekijän osaaminen perusteella. Lisää maksetaan työntekijälle niin kauan kuin lisään oikeuttavat perusteet ovat olemassa. Mikäli henkilökohtaiseen lisään oikeuttavia maksuperusteita ole, työnantaja voi lopettaa henkilökohtaisen lisän maksamisen. Henkilökohtaista lisää maksetaan myös sairausloman aikana.

 • Kielilisä

  Mahdollisen kielilisän maksamisesta on sovittu työehtosopimuksissa keskenään eri tavoin.

  KVTES:
  Työntekijälle voidaan maksaa kielilisää, jos työtehtävissä edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi), saamen kielen tai viittomakielen hallintaa, ja tätä ei ole otettu jo huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. Työnantaja harkitsee, missä tehtävissä sitä voidaan maksaa ja millaista näyttöä vaaditaan. Muu kielitaito voidaan ottaa huomion tehtäväkohtaisessa palkassa tai henkilökohtaisena lisänä.


  SOSTES:
  Jos työnantaja edellyttää muu kielen suomen, ruotsin tai viittomakielen hallintaa, maksetaan kielilisää 21-42 €/kk sen käyttötarpeen mukaan. Kielilisää ei tarvitse maksaa, jos vieraan kielen osaaminen kuuluu työn luonteeseen.

  TPTES:
  Työehtosopimuksessa ei ole erillistä määräystä kielilisästä. Jos tehtävä edellyttää kielitaitoa ja se korottaisi tehtäväkohtaisen palkan vaativuusryhmän vaativuustasoa, voidaan kielitaitoa pitää korottavana palkkatekijänä. Henkilökohtaisen osaamisen tai ominaisuuden takia voidaan harkita kielilisän maksamista, ellei sitä ole jo otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa.

  AVAINTES: Ei erillistä määräystä kielilisästä. Jos tehtävä edellyttäisi kielitaitoa, tulisi se ottaa huomioon tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä. Työntekijän henkilökohtainen palkka perustuu kokonaisarviointiin.

 • Työkokemuslisä/palveluvuosilisä

  Aikaisempaan työkokemukseen ja palveluaikaan omalla työnantajalla perustuvasta lisästä on sovittu työehtosopimuksissa keskenään eri tavoin. Työkokemuslisä tulee ottaa puheeksi työnantajan kanssa jo työsopimusta solmittaessa. Tällöin voidaan käydä läpi työntekijän työhistoriaa yhdessä ja keskustella niistä aiemmista työtehtävistä, joista on ollut olennaista hyötyä tulevissa työtehtävissä. Samasta ammattialasta on olennaista hyötyä eli esim. lähihoitajana vanhusten parissa työskentelystä, on hyötyä lähihoitajana työskentelystä varhaiskasvatuksessa.
  Mahdollinen työkokemukseen ja palveluaikaan perustuva lisä maksetaan aina sen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta lukien.

 • Ylityön palkallisuus

  Ylityö korvataan aina korotettuna, korvattiinpa se rahana tai vapaa-aikana.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »