• Palkkojen harmonisointi

  Liikkeen luovutus aiheuttaa usein tarvetta palkkojen harmonisoinnille. Harmonisointia varten laaditaan aikataulu, jonka mukaisesti eri työntekijöiden palkat saatetaan samassa vaativuusryhmässä samalle tasolle. Harmonisointi on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisen ajan määrittelyyn vaikuttavat uuden työnantajan koko, taloudellinen tilanne ja muut mahdolliset seikat.

  Palkkaharmonisointia helpottaa ja nopeuttaa se, että ennen siirtymävaihetta siirtyvien työntekijöiden tehtäväkuvaukset, työn vaativuuden arviointi ja siten myös palkka olisivat päivitetty ja ovat oikealla tasolla. Työntekijällä on oikeus tietää, mitkä ovat hänen keskeiset työtehtävänsä toisin sanoen mitä häneltä työssä odotetaan ja edellytetään.

 • Samapalkkaisuusperiaate

  Käsitystä oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta palkkauksesta edustaa samapalkkaisuusperiaate. Samapalkkaisuusperiaate tarkoittaa, että yhtä vaativista tehtävistä ja yhtäläisistä työsuorituksista maksetaan yhtä suurta palkkaa. Kun kysymys on samasta työstä, tulee palkanlaskentaperusteiden ja -määräytymisperusteiden olla yhteneväiset. Tehtäväkohtaisen palkan myös siihen kuuluvine kiinteine lisineen tulee myös olla yhtä suuri, ellei erilaiseen kohteluun ole laista johtuvaa hyväksyttävää perustetta.

  Samapalkkaisuusperiaate on kansainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymä ja maamme ratifioima ja se sisältyy myös EU:n lainsäädäntöön. Myös työsopimuslaki edellyttää, että työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Erityisesti sukupuoleen perustuva syrjintä palkkausjärjestelmissä on kielletty. Samapalkkaisuusperiaatteen oikea soveltaminen takaa, että työntekijälle maksettava palkka kasvaa hänen toimensa vaativuuden, pätevyyden ja työsuorituksen kasvaessa.

  Samapalkkaisuus ei tarkoita oikeutta samoihin palkankorotuksiin samaakaan työtä tekevien osalta. Palkankorotukset voidaan kohdistaa johdonmukaisesti vain tietyille ryhmille tai palkkaluokkiin hyväksyttävien tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »