• Koeajan käyttö peräkkäisissä työsopimuksissa

  Koeaikaehtoa voidaan käyttää toistaiseksi voimassa olevissa ja määräaikaisissa työsopimuksissa. Koeaika voi olla vain työsuhteen alussa. Koeajan käyttö uudelleen ei ole mahdollista samojen osapuolten välillä tehdyissä työsopimuksissa, jos näissä työsopimuksissa on sovittu samoista tai samankaltaisista työtehtävistä.

  Jos työsopimus sen sijaan uusitaan työtehtävissä ja työntekijän asemassa tapahtuneen huomattavan muutoksen vuoksi, voi uuden koeaikaehdon käyttö olla perusteltua.

  Koeajan asettaminen uudelleen saman työnantajan taholta on mahdollista myös silloin, jos työsuhteiden välillä on ollut pidempi katko. Lyhytaikainen katko ei sen sijaan oikeuta asettamaan koeaikaa uudelleen.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Kuinka pitkä koeaika voi olla?  

  Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alussa noudatettavasta koeajasta. Koeaika voi kestää enintään kuusi kuukautta.

  Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Raskaus koeajalla, työnantajalle kertominen raskaudesta

  Äitiysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Näin ollen raskaudesta tulee kertoa työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen äitiysvapaan alkamista.

  Työnantaja ei kuitenkaan saa purkaa työsopimusta koeajalla työntekijän raskauden takia.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voidaanko työsopimukseeni ottaa koeaikaehto?  

  Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus selvittää soveltuuko työntekijä työtehtävään ja työyhteisöön. Toisaalta koeaika antaa vastaavasti myös työntekijälle mahdollisuuden selvittää vastaako työ ja työnantaja työntekijän odotuksia. Koeajasta on nimenomaisesti sovittava. Jos työsopimuksessa ei ole koeaikaehtoa, työsuhteessa ei ole koeaikaa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voiko työnantaja tehdä koeaikapurun työntekijän sairausloman aikana?

  Lähtökohta on, että työantaja ei saa tehdä koeaikapurkua sairausloman vuoksi. Koeaikapurku voidaan kuitenkin tehdä sairausloman aikana muusta hyväksyttävästä syystä. Tällöin työsuhde päättyy välittömästi eikä työnantajalla ole velvollisuutta maksaa työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta sairausajan palkkaa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Ohjeet koronaan liittyen:
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »