• Työnantajan velvollisuudet päihdeongelmaisen työntekijän kohdalla

    Jos työnhakijalle tai työntekijälle on tarkoitus tehdä huumausainetesti, työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma, jonka tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Ohjelma voi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Ennen ohjelman hyväksymistä tehtävät on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Muissa kuin yhteistoimintalainsäädännön piiriin kuuluvissa yrityksissä ja julkisoikeudellisissa yhteisöissä työnantajan on ennen päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi huumausainetestien tehtäväkohtaisista perusteista. (työterveyshuoltolaki 11 § 4 mom.)

    Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset saavat tehdä huumausainetestejä. Työnantaja vastaa testauksen kustannuksista. Testaustiedot ovat salassa pidettäviä. Alkoholin käytön testauksesta ei säännellä lainsäädännössä muutoin kuin että testin saa suorittaa vain terveydenhuollon ammattilainen. Puhallustestin saa suorittaa myös muu kuin terveydenhuollon ammattilainen. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä testauksesta.

    Hoitoonohjauksen käytännön järjestelyt kuuluvat työterveyshuollolle. Voit kysyä päihdeohjelmasta ja sen sisällöstä työpaikkasi työterveyshuollolta tai työsuojeluvaltuutetulta. Päihdeohjelmien sisältö vaihtelee työpaikoittain.

    Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »