13.1.2017

Aikuiskoulutustuki muuttuu – tuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen myös jatkossa

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa ammatinvaihdon

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija. Tukea käytetään yleisesti ammatillisen osaamisen laajentamiseen tai ammatinvaihtoon.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus, joka koostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Keskimääräinen palkansaajan tuki oli vuonna 2015 noin 1 495 euroa kuukaudessa. Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Tuki on verollista.

Aikuiskoulutustukea voi saada:

  • kun työssäoloaikaa on kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta
  • kun hakija on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
  • yhteensä vähintään kaksi kuukautta kestäviin opintoihin, jolloin palkansaajan tulee olla opintovapaalla etuuden maksuaikana.

Tuen piirissä on julkisen valvonnan alainen koulutus. Tämä voi olla joko tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtavaa koulutusta tai ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Tukea ei voi saada yleissivistävään tai harrastusluonteiseen koulutukseen.

Muutokset aikuiskoulutustuessa  

Aikuiskoulutustuen kesto on 1.1.2017 alkaen enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana.

Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea ennen lakimuutosta eli viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä, ja koulutuksesi alkaa viimeistään 1.8.2017, oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan säilyy saman koulutuksen puitteissa.

Aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 % kaikilla tuen saajilla 1.8.2017 alkaen. Tuen hakemis- tai myöntämishetkellä ei ole merkitystä asiassa. Koulutusrahasto lähettää tammikuussa 2017 kirjeenä päätöksen tuen määrän pienenemisestä niille, joille tukea on ehditty myöntää 31.7.2017 jälkeiselle ajalle.

Aikuiskoulutustuen perusosa on 1.1.2017 alkaen 696,60 euroa bruttona kuukaudessa. 1.8.2017 alkaen perusosa on 592,11 euroa bruttona kuukaudessa.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osasta johtuen perusosan pieneneminen vaikuttaa tuen kokonaismäärään vähemmän kuin 15 %. Alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla palkansaajilla aikuiskoulutustuki pienenee noin 60 euroa kuukaudessa. Enemmän kuin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla leikkaus tukeen on noin 100 - 185 euroa kuukaudessa.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Perusosan pienenemisen myötä yrittäjän tuki pienenee 696,60 eurosta 592,11 euroon kuukaudessa 1.8.2017 alkaen.

Lisäksi aikuiskoulutustuen takautuvasti hakemisen määräajat yhdenmukaistetaan ja 1.1.2017 alkaen saapuvissa hakemuksissa työhistoria voidaan laskea myös toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä vakuutetun työn, yrittäjätoiminnan tai työssäoloaikaan rinnastettavan ajan perusteella. Lue näistä lisää täältä  

Lue tarkemmin: www.koulutusrahasto.fi