26.10.2017

Ajankohtaista Suosikkiin ja Terhikkiin rekisteröitymisestä

Hallitus esittää täydennyksiä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Lähihoitajien kannattaa seurata Valviran asiaa koskevaa uutisointia.

Esitetyt lähihoitajia koskevat muutokset ovat:

  • Valvira merkitsee Suosikki-rekisteriin ennen 1.3.2016 Terhikissä olleet lähihoitajat automaattisesti ja maksutta.
  • Valvira palauttaa 40 euron rekisteröintimaksun niille Suosikkiin rekisteröityneille lähihoitajille, jotka olivat Terhikissä 1.3.2016 tai sitä ennen. Valvira on yhteydessä lähihoitajiin, joille rekisteröintimaksu palautetaan.
  • Muiden lähihoitajien osalta rekisteröintimaksua ei palauteta.
  • Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaikaa jatketaan kesäkuun 2018 loppuun saakka.

SuPer on ehdottanut lausunnossaan, että myös lain voimaan tulon jälkeen valmistuvat lähihoitajat voisivat rekisteröityä yhdellä hakemuksella ja yhdellä rekisteröintimaksulla molempiin rekistereihin ja että viranomaiset tekisivät tietojen siirron rekisteristä toiseen teknisenä siirtona.

Lähihoitajien kannattaakin seurata Valviran asiaa koskevaa uutisointia täältä >>

Kodinhoitajien ja kehitysvammaistenhoitajien osalta lakiin ei ole tulossa muutoksia.

Rekisterissä olevat tiedot voi tarkistaa julkisesta sivustosta JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki osoitteesta: https://julkiterhikki.valvira.fi/

Lisätietoja: kera@superliitto.fi