17.10.2018

Asunnottomien yötä vietetään 17.10.

Asunnottomien yötä vietetään keskiviikkona 17.10. yli 20 paikkakunnalla ympäri Suomea.

Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 7112 asunnotonta. Asunnottomuus on vähentynyt vuodesta 2012, ja myös pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden ajan (lähde: ARA:n asunnottomuusselvitys).

Asuminen on perusoikeus. Asunto ensin -periaate tarkoittaa, että oikeus asuntoon on edellytys sosiaaliselle kuntoutumiselle. Oikeus asuntoon ei siis edellytä elämäntapamuutosta.

Asunnottomien palveluissa työskentelevät, kuten lähihoitajat, ovat olleet aitiopaikalla uuden toimintamallin murroksessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa ja he työskentelevät linkkinä asunnottomien ja yhteiskunnan välillä. Työssä edellytyksenä on paitsi asunto ensin -ajattelun omaksuminen myös aito asiakkaan rinnalla kulkeminen. Asiakas kohdataan aina kokonaisvaltaisesti ja itsemääräämisoikeus ja jokaisen elämän ainutlaatuisuus ovat keskiössä.

Tavoitteena on ollut poistaa asunnottomuus Suomesta vuoteen 2015 mennessä. Tähän ei ole päästy, mutta suunta on ollut oikea. Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomien määrä on kääntynyt laskuun.

Lue lisää:

Asunnottomien yö -kansalaisliike >>