13.2.2018

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n neuvottelutulos 13.2.

Avaintes -sopimusalalle on saavutettu neuvottelutulos 13.2.2018. Neuvottelutulos menee seuraavaksi TSN:n liittojen hallintojen päätettäväksi.

Avaintes:n neuvottelutulos sisältää seuraavat elementit: Palkankorotukset, jotka on avattu tarkemmin alla. Isyysvapaan pidennyksen 9 päivään. Työkyvyttömyyseläkkeeseen ja määräaikaiseen kuntoutukseen liittyvä erityismääräys palkan takaisinperinnästä poistetaan. Yleistyöaika- ja toimistotyöaikajärjestelmiin tehtiin muutoksia, jotka tulevat voimaan 4.6.2018 (näistä laaditaan esimerkit kentälle 1.4. mennessä). Matkakustannusten korvauksia tarkistetaan. Henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä parannettiin merkittävästi.

Ratkaisussa sovittiin luottamusmiesten ajankäyttötaulukosta (myös päätoimisesta luottamusmiehestä), varaluottamusmiehen koulutusoikeudesta, luottamusmiehen valintaoikeudesta myös alle 5 edustettavan osalta sekä korotettiin merkittävästi henkilöstön edustajien korvauksia ja sovittiin pysyvästi luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun koulutuksista.

Lisäksi sovittiin kolmesta sopimuskaudella toimivasta työryhmästä: työhyvinvointityöryhmä, 0-työsopimusten käyttöä selvittävä työryhmä ja työaikatyöryhmä, joka selvittää työaikamääräysten soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja arvioi mahdollisia muutostarpeita sopimusmääräyksiin.

Yleiskorotukset:

1.5.2018 alkaen korotetaan peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 25 eurolla, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia.

1.4.2019 alkaen työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,2 prosenttia. Vähimmäisperuspalkkoja korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti.

Ratkaisussa sovittiin myös paikallisesta järjestelyerästä 1.1.2019 alkaen, joka on 1,0 prosenttia jäsenyhteisön tai tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Paikallisesta järjestelyerästä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa.