4.2.2018

Edunvalvontatapausten määrä kasvoi viime vuonna – riidoista iso osa yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Edunvalvonnan päivystykseen tuli viime vuonna yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse noin 9000 kappaletta.

Oikeudellisia toimeksiantoja saatiin vuonna 2017 päätökseen noin 700 kappaletta. Tämä on lähes 20 % enemmän kuin vuonna 2016. Toimeksiannoista yli puolet koskee työpaikkoja, joissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vuonna 2017 jäsenille saatiin korvauksia yhteensä lähes 840 000 euroa. Tämä on noin 50 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Korvaussumma koostui jäsenten saamatta jääneistä palkkasaatavista, odotusajan palkoista, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaisista hyvityksistä, työsopimuslain mukaisista korvauksista työsuhteen perusteettomista päättämisistä sekä työsopimuslain mukaisista vahingonkorvauksista.

Palkkaepäselvyydet työllistävät eniten

Päättyneistä toimeksiannoista suurin osa, noin 37 % koski palkkaepäselvyyksiä. Toiseksi eniten eli 23 % toimeksiannoista koski työsuhteen päättymisiä. Näiden lisäksi selvitettiin muun muassa määräaikaisiin työsopimuksiin, työtapaturmiin ja erilaisiin työaikaongelmiin liittyviä toimeksiantoja.

Yli puolet viime vuonna päättyneistä toimeksiannoista koski työpaikkoja, joissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Tarkista palkkalaskelma palkkapäivänä

Palkkoihin liittyvät epäselvyydet ovat tyypillisiä työsuhteeseen liittyviä ongelmia. Muistatahan, että työnantajan on annettava työntekijälle jokaisen palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet sekä mm. tehdyt työtunnit, lisien suuruus ja lisiin oikeuttavien työtuntien määrä. 

Tarkista palkkalaskelma itse heti palkkapäivänä. Jos epäilet, että palkassasi on virhe, ota ensi sijassa yhteyttä palkanlaskentaan tai työnantajaan ja pyydä selvitystä. Palkkaepäselvyystapauksissa tulee aina ensin yrittää saada työnantaja oikaisemaan palkkavirheet oma-aloitteisesti.  

Jos asia ei ratkea työnantajan tai palkanlaskennan kanssa, ota yhteyttä luottamusmieheen. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä liiton edunvalvontaan. Edunvalvonnassa käsitellään vain sellaisia palkantarkistuspyyntöjä, joissa on tiedossa, mikä palkoissa on mahdollisesti väärin.

Palkan tarkistamista varten tarvitaan mm. tarkastettavalta ajalta kaikki toteutuneet työvuorolistat ja palkkalaskelmat sekä kopion työsopimuksesta.

Ongelmatilanteissa toimiminen

Työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa ota ensin yhteyttä työnantajaan. Jos tämä ei tuota tulosta, ota yhteyttä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Jos nämäkään eivät saa asiaa ratkaistua työnantajan kanssa, voi asiassa ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua, voi työntekijä ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan sitten, jos asiaa ei ole saatu selvitettyä työnantajan kanssa.

Edunvalvonnan puhelinpalvelu: ma–pe klo 9–13

  • Kuntasektorilla työskentelevät jäsenet numerossa 09 2727 9160
  • Yksityissektorilla työskentelevät jäsenet numerossa 09 2727 9171


Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sopimusedunvalvonnan yhteydenottolomakkeella »


Ongelmatilanteen selvittämiseen saatetaan tarvita kirjallisia selvityspyyntöjä

Kaikki työsuhteen ongelmatilanteet eivät ratkea puhelimitse tai sähköpostitse. Jos asia vaatii laajempaa selvittelyä, liitosta lähetetään puhelimitse tai sähköpostitse tehdyn alkuselvityksen jälkeen saatelomake ja valtakirja täytettäviksi kirjallisen selvityspyynnön tekemistä varten.


Ota aina ensin yhteyttä omaan luottamusmieheen!

Työpaikkasi luottamusmies neuvoo sinua muun muassa palkkoja, työaikaa, vuosilomaa ja irtisanomisia koskevissa asioissa. Ota aina ensin paikallisesti yhteyttä omaan luottamusmieheesi.

Kuntasektorilla SuPerilla on omat luottamusmiehet. Yksityisellä sektorilla SuPerilla, Tehyllä ja Ertolla on yhteiset TSN:n luottamusmiehet.

Työpaikkasi luottamusmiehen yhteystiedot saat mm. työpaikan ilmoitustaulun yhteystietolomakkeesta.