20.2.2017

Edunvalvontatapausten määrä kasvoi voimakkaasti viime vuonna – yli puolet riidoista yksityisellä sosiaalipalvelualalla

SuPerin edunvalvontayksikköön tuli vuonna 2016 selvitettäväksi 661 oikeudellista toimeksiantoa.

Toimeksiantojen määrä on kasvanut voimakkaasti, noin 61 %, edellisestä vuodesta. Päätökseen saatiin viime vuonna lähes 550 toimeksiantoa. Tämä on lähes sata toimeksiantoa eli noin 29 % enemmän kuin vuonna 2015. Toimeksiannoista suurin osa oli tullut vireille kahden viime vuoden aikana.

Myös jäsenten saamien korvausten yhteissumma kasvoi noin 10 % verrattuna vuoteen 2015. Korvaukset perustuivat edunvalvonnan lakimiesten, sopimusasiantuntijoiden ja asianajajien tekemiin sovintoihin sekä tuomioistuinten antamiin tuomioihin. Korvaukset koostuivat muun muassa:

  • jäsenten saamatta jääneistä palkkasaatavista
  • odotusajan palkoista
  • työsopimuslain mukaisista korvauksista työsopimusten perusteettomissa päättämisissä sekä
  • tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuuslain mukaisista hyvityksistä.

Uusia edunvalvontatapauksia oli viime vuonna yhteensä reilut 8000 kappaletta.

Palkkaepäselvyydet työllistävät eniten

Noin 40 % päättyneistä oikeudellisista toimeksiannoista koski palkkaepäselvyyksiä. Tämän lisäksi edunvalvontayksikkö selvitti mm. lainvastaisia määräaikaisten työsopimusten ketjutuksia ja työsuhteen päättymiseen liittyneitä erimielisyyksiä kuten irtisanomisia, purkuja ja koeaikapurkuja. Myös työtapaturma-asioita, työaika-asioita sekä lomautuksiin ja liikkeenluovutuksiin liittyviä ongelmia ja syrjintä-tilanteita selviteltiin paljon.

Joka vuosi selvityspyyntöjä tulee selvästi eniten koskien palkkaepäselvyyksiä. Ongelmia ilmenee yleensä muun muassa sairausajan palkan ja lomarahan sekä loppupalkan maksussa. Lisäksi virheitä ilmenee esim. lisien ja ylityökorvausten maksamisessa.

Palkkakuitit kannattaakin aina itse tarkistaa välittömästi palkkapäivänä. Jos huomaat palkkakuitissa virheellisyyksiä, ota asiassa mahdollisimman pian yhteyttä työnantajaasi ja luottamusmieheenne. Jos asiaa ei saada paikallisella tasolla oikaistua, voi asiasta tämän jälkeen lähettää selvityspyynnön edunvalvontaan, ja liitosta ollaan yhteydessä työnantajaasi tilanteen korjaamiseksi.

Yli puolet riidoista yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Viime vuonna 53 % päättyneistä riita-asioista koski työpaikkoja, joissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Yhä useampi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä työllistyy yksityiselle työnantajalle, ja tämä näkyy suoraan liiton edunvalvontaan tulevissa yhteydenotoissa.

Kunta-alan KVTESiä riidoista koski 29 %, TPTESSiä 11 % ja AVAINTAA 1 % . Lopuissa riidoissa sovellettiin muuta työehtosopimusta tai niissä ei ollut lainkaan sovellettavaa työehtosopimusta.

Esimerkki tyypillisestä sopimusedunvalvonnan hoitamasta riita-asiasta:
Jäsen oli työskennellyt määräaikaisissa työsuhteissa kunnan Z palveluksessa vuoden 2014 lopusta lukien. Viimeinen määräaikainen työsopimus päättyi heinäkuussa 2016. Jäsen jäi kesäkuussa 2016 sairauslomalle ja hänen äitiysvapaansa alkoi elokuussa 2016.

Työnantaja kieltäytyi jatkamasta jäsenen työsuhdetta heinäkuun jälkeen jäsenen työkyvyttömyyteen vedoten ja palkkasi uuden työntekijän hoitamaan jäsenen aiemmin hoitamia tehtäviä. Asiassa tehtiin sovintosopimus, jonka mukaisesti jäsenen entinen työnantaja maksoi jäsenelle tasa-arvolain 11 §:n ja yhdenvertaisuuslain 23 §:n mukaisena yhteenlaskettuna hyvityksenä yhteensä 8 000 euroa. Hyvitys ei ole veronalaista tuloa, joten jäsen sai koko 8000 euron korvauksen itselleen.
 

Jäsen, ota aina ensin yhteyttä omaan luottamusmieheen!

Työpaikkasi luottamusmies neuvoo sinua muun muassa palkkoja, työaikaa, vuosilomaa, eläkkeitä ja irtisanomisia koskevissa asioissa. Ota aina ensin paikallisesti yhteyttä omaan luottamusmieheesi.

Kuntasektorilla SuPerilla on omat luottamusmiehet. Yksityisellä sektorilla SuPerilla, Tehyllä ja Ertolla on yhteiset TSN:n luottamusmiehet. Työpaikkasi luottamusmiehen yhteystiedot saat mm. työpaikan ilmoitustaulun yhteystietolomakkeesta.

Liiton edunvalvontaan tulevien puheluiden suuren määrän vuoksi päivystysnumerot ovat usein ruuhkaisia. Kannattaa muistaa, että edunvalvonnallisiin kysymyksiin liittyen jäsenet voivat lähettää sähköpostia osoitteella edu@superliitto.fi tai ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella »

Tutustu myös: Mistä apua ongelmatilanteisiin? »