28.11.2019

Ennakkoratkaisu vuosiloman siirtämisestä sairaustapauksessa

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 19.11.2019 ennakkoratkaisun työtuomioistuimelle työaikadirektiivin ja perusoikeuskirjan tulkinnasta yksityisellä terveyspalvelualalla työskentelevää SuPerin jäsentä koskevassa riidassa. Riita koski työntekijän oikeutta siirtää vuosilomaansa sairaustapauksessa.

SuPer, Erto ja Tehy olivat työtuomioistuimessa nostamassaan kanteessa vaatineet, että työntekijällä tulee olla oikeus siirtää sairauslomansa kanssa päällekkäin menevä vuosiloma pidettäväksi myöhemmin. Asiasta järjestettiin suullinen käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa, jossa liitot olivat puolustamassa työntekijöiden etua.

Euroopan unionin tuomioistuin katsoi kuitenkin, että EU-oikeuden mukaan työntekijällä on oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan, ja jäsenvaltiot päättävät itse niiden yli menevien lomaviikkojen sääntelystä. Unionin tuomioistuin vahvisti näin työnantajaliittojen ja Suomen hallituksen kannan siitä, ettei työntekijällä ole oikeutta siirtää sairauslomansa alle jäävää vuosiloman osaa tilanteissa, joissa henkilö sairastuu vuosilomansa jo alettua. Työntekijälle on kuitenkin turvattava oikeus työaikadirektiivin takaamaan neljään lomaviikkoon.

Unionin tuomioistuimen mukaan työehtosopimuksissa ja lainsäädännöllä voidaan edelleen sopia vuosiloman omavastuupäivien poistamisesta.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja AVAINTES:n piirissä työskentelevien osalta on työehtosopimuksissa sovittu, että työntekijällä on oikeus siirtää sairauslomansa kanssa päällekkäin menevä vuosiloma pidettäväksi kokonaisuudessaan myöhemmin ilman omavastuupäiviä.