18.6.2024

Euroopan julkisten palvelualojen ammattijärjestöt kokoontuvat Bukarestissa

Euroopan julkisten palvelualojen ammattiliitot kokoontuvat Romanian Bukarestiin 18.–20. kesäkuuta EPSU:n (European Public Service Union) kongressiin. Keskeisiä teemoja tänä vuonna ovat julkisen sektorin työn ja työntekijöiden oikeudet ja asema.

Kongressin teemat puolustavat julkisten palveluiden paikkaa ja roolia otsikolla "Time for Public Services!" Julkiset palvelut ovat tehneet paluun monilla sektoreilla, kun mm. sosiaali- ja terveysalaa koskevat kriisitilanteet ovat havahduttaneet kansalaisia eri Euroopan maissa vaatimaan laadukkaita ja kattavia julkisia palveluja.

Konferenssi käsittelee tulevan kauden toimintaohjelmaa, jossa on merkittävästi esillä julkisten palvelujen turvaaminen, demokratian edistäminen, oikeudenmukainen vihreä siirtymä ja laadukkaat työolosuhteet. Erityisesti sosiaali- ja terveysalaa koskeva työvoimapula tulee keskusteluissa varmasti esille. Lisäksi kongressi valitsee EPSUn johdon tulevalle kaudelle.

SuPerin varapuheenjohtaja Anne Heiskasen puheenvuoro Epsun kongressin alkavan toimikauden toimintaohjelmaa koskevassa keskustelussa (19.6.). 

”Hyvät Euroopan julkisen sektorin puolustajat,

Haluamme tänään Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puolesta nostaa esiin koulutuksen merkityksen julkisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Kuten tiedämme, meillä on globaali hoitajavaje, joka jatkaa pahenemistaan ja uhkaa suoraan asiakas- ja potilasturvallisuuttamme sekä laajemmin yhteiskunnan toimivuutta ja rauhaa. Tämä on kriisi, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä, mutta ei helppoja pikaratkaisuja.

Laadukas hoitotyö lähtee laadukkaasta koulutuksesta. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kulmakivi. Meillä on huoli siitä, että hoitajien koulutusvaatimuksia halutaan mahdollisesti alentaa hoitajapulan vuoksi. Se ei ainoastaan heikentäisi hoitoalan arvostusta ja sitä kautta palkkauksen tasoa, vaan myös asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä yhteiskuntaamme laajemmin. 

Hoitajat ansaitsevat mahdollisimman laadukkaan koulutuksen, jonka turvin he lähtevät toteuttamaan tätä tärkeää työtä, joka vaikuttaa meistä jokaikiseen aina syntymästä elämän loppuun saakka.

Vetoomuksemme on yksinkertainen: Emme saa tyytyä lyhytaikaisiin ratkaisuihin, jotka pitkällä tähtäimellä tulevat maksamaan enemmän sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Varmistamalla hoitoalan koulutuksen laatu, mahdollistetaan laadukas hoitotyö.”


  • SuPer ry:n edustajat kokouksessa ovat varapuheenjohtaja Anne Heiskanen, toiminnanjohtaja Tanu Heikkinen ja asiantuntija Heta Siranko.
  • Kaikkiaan parikymmentä edustajaa suomalaisista julkisen sektorin ammattiliitoista on paikalla osallistumassa päätöksentekoon ja linjaamassa tulevaa.
  • EPSUn kongressi järjestetään viiden vuoden välein. 

Tanu Heikkinen, Anne Heiskanen, Heta SIranko
SuPerin edustajat Tanu Heikkinen, Anne Heiskanen ja Heta Siranko EPSU:n kongressissa.

Lue lisääCongress 2024 | EPSU

 

Lisätty 20.6. klo 15.05 Anne Heiskasen puheenvuoro.