21.11.2016

Fipsun 20-juhlavuotisseminaari: Eurooppa tarvitsee uudistusohjelman

­­­­Suomen julkisen alan ammattiliittojen muodostama FIPSU ry järjesti juhlaseminaarin 18.11. Helsingissä.

20-vuotisjuhlaseminaarissa puhuivat Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, THL:n erikoistutkija Meri Koivusalo sekä koulutusviennin suurlähettiläs Marianne Huusko ulkoministeriöstä. Ay-liikkeen näkökulmia toivat FIPSU:n puheenjohtaja Marjut McLean, SAK:n ekonomisti Olli Koski, Akavan johtaja Maria Löfgren sekä Pardian puheenjohtaja Niko Simola.

Lääkkeeksi heikkoon taloustilanteeseen tarjottiin koulutusta sekä naisen aseman turvaamista työmarkkinoilla.


Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen muistutti siitä, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskit sekä tuloerot ovat kasvaneet Euroopassa. Euroopassa elpyminen on saamassa jalansijaa ja työllisyystilanne on parantumassa, vaikka työttömyys on yleisesti euroalueella korkeammalla tasolla kuin ennen talouskriisiä. Erityisen hälyttävänä Katainen piti sitä, että työttömänä ollaan nykyään entistä pidempään.

– Merkittävä osa Euroopan työväestöstä uhkaa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle, ellemme saa työnantajia palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä.

– Koulutus ja mahdollisuus osaamisen päivittämiseen ovat tärkeitä Euroopan kilpailukyvylle. Mikä olisi sosiaalisen tuottavuuden loikka, jos kaikki opettajat Euroopassa olisivat korkeakoulutettuja? Katainen kysyi.

Rakenteellisten uudistuksien tekeminen on Kataisen mukaan välttämätöntä, kuten myös pienimuotoinen elvytystoiminta. Katainen kuitenkin painotti, ettei Suomi kuulu niihin maihin, joille komissio suosittaa talouden elvytyskeinojen käyttöönottamista.

Kommenttipuheenvuoron pitänyt SAK:n ekonomisti Olli Koski totesi, että rakenteellisia uudistuksia on viety eteenpäin, mutta siitä huolimatta Eurooppa on jämähtänyt hitaan talouskasvun ja korkean työttömyyden tilaan.

– Ongelmana on Euroopan alueen riittämätön kysyntä, Koski perusteli.

Talouden kehityksen hapeksi Katainen nimesi vapauden. Hän myös korosti EU:n ja muiden maiden välisien kauppasopimuksien tuovan työpaikkoja ja lisäävän vientiä EU-alueelta.

– Talouden kehityksen perushappi on vapaus, jonka populismi haastaa. Populismi haastaa Euroopassa talouden vakautta, ennustettavuutta ja perusarvoja, esimerkiksi oikeusjärjestelmän ja ihmisoikeudet.

Kataisen mukaan ratkaisevassa asemassa ovat järjestöt ja toimijat, jotka ovat vastuussa ihmisistä.

– Populismille ei pidä antaa tilaa, sillä se ei ole Eurooppaa rakentanut, Katainen kiteytti.

– Ay-liikkeen rooli on ylläpitää faktapohjaista keskustelua ja esittää uskottavia ratkaisuja ongelmiin. On uskottava suomalaiseen vanhaan viisauteen: neuvottelemalla eteenpäin, tiivisti Koski.

Ajetaanko naiset ulos työelämästä?

Naisen asema työmarkkinoilla, sote-uudistuksessa ja tasa-arvoisena palkansaajana nousi esiin seminaaripuheenvuoroissa.

THL:n erikoisasiantuntija Meri Koivusalon mukaan sote-uudistus heikentää naisten asemaa usealla tavalla.

– Nähtäväksi jää, kuinka paljon business-luokan sosiaali- ja terveyspalvelujen etuja niin sanottu turistiluokka sietää. Heikoimmassa asemassa olevat saavat yleensä huonointa palvelua, Koivusalo napautti.

Koivusalo esitti viiden kohdan listan, jonka ensimmäisellä sijalla on sote-uudistuksen heikennykset työelämän tasa-arvoon ja työntekijöiden asemaan. Toiseksi sosiaali- ja terveyssektorilla naiset ovat olleet palveluiden käyttäjiä, ja on todennäköistä, että siirtämällä palveluiden tuottamista yksityisille markkinoille, yhä harvemmalla on mahdollisuus saada palveluita. Tämä rokottaa erityisesti naisia, koska he ovat olleet sosiaali- ja terveyssektorilla palveluiden käyttäjiä.

Kolmanneksi naiset ovat vastuun kantajina ja hoivan antajina perheissä. Jos palveluita ei ole mahdollista saada välimatkojen tai vähävaraisuuden takia, on vaara, että naiset palaavat koteihin ja jäävät työelämän ulkopuolelle.

Neljänneksi Koivusalo nimesi markkinoiden luomat yhä koventuvat ulkonäköpaineet. Viimeisenä ja viidentenä listalla oli toimintaympäristön muuttuminen yhä markkinaehtoisemmaksi. Yksityistäminen palvelutuotannossa voi johtaa kohtuuttomaan hinnoitteluun palvelumarkkinoilla. Esimerkiksi Englannissa lisääntymisterveyden palvelut ovat huomattavan kalliita.

– Sukupuolten ja työelämän tasa-arvoa on parannettava, mikään ei saa johtaa siihen, että naiset jäävät kotiin hoitamaan lapsia ja läheisiä ja jättäytyvät ulos työelämästä, vaati Akavan työelämän asioiden johtaja Maria Löfgren.Kuva: Ania Härkönen/JHL