6.4.2016

Hallitus kertoi sote-uudistuksen etenemisestä 6.4.

Hallitus valmistelee sote-palvelujen järjestämislakia, jossa vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Palvelut voi tuottaa julkinen tai yksityinen tuottaja tai kolmas sektori. Hallitus mahdollistaa lakiin monituottajamallin. Sote-uudistus on tarkoitus saada voimaan 1.1.2019. Maakunnille ei tule verotusoikeutta ainakaan nykyisen vaalikauden aikana. Vaativasta erikoissairaanhoidosta vastaavia yhteistyöalueita on viisi. Nämä alueet rakentuvat viiden yliopistollisen sairaalan ympärille.

SuPerin mukaan sote uhkaa jäädä uudistuksessa jalkoihin, kun muut maakuntien vastuulle siirtyvät palvelut rahoitetaan ensin. Uhkana on, että myös ennaltaehkäisevä työ tulee kärsimään rahoituksen puutteesta.

Hallitus esittää, että alueellisista aluehallintovirastoista luovutaan ja niiden tilalle tulee yksi valtakunnallinen AVI. SuPerin mukaan tämä tulee heikentämään sote-palvelujen valvontaa.

Henkilöstölle muutos on suuri. Hallituksen on linjattava, miten henkilöstön asema turvataan muutoksissa sekä miten yhteistoiminta toteutetaan. Tämä on muistettava jatkovalmistelun kaikissa vaiheissa. Sote-muutoksessa on tärkeää, että työntekijät saavat käyttää koulutuksen ja kokemuksen tuomaa osaamistaan kaikessa laajuudessaan.