16.11.2017

Ikaalisten varhaiskasvatuksessa työtä kehitetään aidosti johdon ja henkilöstön yhteistyönä

Ikaalisten kaupunki palkittiin tänään KunTeko 2020 -ohjelman Ihmeiden tekijät -sarjassa. Kaikki kyseisessä sarjassa palkitut olivat uudistaneet toimintojaan ja organisaatioitaan tuloksellisesti johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Ikaalisten kaupungin kehitysmyönteisyys ja innovatiivisuus näkyy myös varhaiskasvatuksen työpaikoilla ja lähihoitaja Pirjo Kurulan työssä.

Superilainen lähihoitaja Pirjo Kurula työskentelee tällä hetkellä vastaavana ryhmäperhepäivähoitajana Mansoniemen ryhmäperhepäiväkodissa Ikaalisissa. Ikaalisten osallistuminen Kunteko-ohjelmaan on näkynyt varhaiskasvatuksen työntekijöiden työssä monella tavalla.

– Varhaiskasvatuksessa järjestettiin esimerkiksi innovaatiokilpailu, jossa tehtävä oli ideoida ja toteuttaa yhdessä tiimin kanssa innovaatio, joka tuottaa arjessa lisäarvoa asiakkaalle eli lapselle. Voittajana palkittiin Tevaniemen ryhmäperhepäiväkodin idea, jossa aikuisten suunnittelupalaveri päätettiinkin pitää ulkona lasten ulkoilun yhteydessä. Tällöin voitiin joustavasti huomioida myös lasten ideoita, Pirjo Kurula kuvailee.

Lasten ideat esiin ja toteutukseen!

Pirjo Kurulan työpaikalla Mansoniemessä puolestaan sovittiin, että lasten ideoihin tartutaan aikaisempaa enemmän ja että suunnitelmia muokataan tarvittaessa joustavasti sen mukaan, miten lapsilta tulee ideoita ja palautetta. Näin pyrittiin myös huomioimaan lasten mielenkiinnon kohteita toiminnassa.

– Herkällä korvalla kuuntelu on tuonut aremmille lapsille lisää uskallusta ilmaista itseään ja ylipäänsä tuntuu, että lapsilla on nyt enemmän rohkeutta kokeilla uusia asioita. Lapset ovat myös antaneet enemmän itsestään, koska olemme tarttuneet herkemmin heidän ilmaisemiinsa asioihin, Pirjo Kurula listaa toimintatavan muutoksen etuja. Lasten ideoita on huomioitu vaikkapa askarteluhetkissä ja leikkituokioissa. Työntekijöiltä muutos on edellyttänyt joustavuutta ja kokeilunhalua.    

Varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin yhteisvoimin

Ikaalisten varhaiskasvatuksessa on toimittu kehitysmyönteisesti muutenkin, mm. varhaiskasvatussuunnitelman teossa oli mukana koko varhaiskasvatuksen henkilöstö.

– Kaikilla oli siis mahdollisuus olla vaikuttamassa, sen sijaan, että suunnitelma olisi esimiesten työstämä ja tulisi ylhäältä annettuna, Kurula kertoo. Vasun perusteet jaettiin osiin ja koko henkilökunta eli päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilökunta sekä perhepäivähoitajat jaettiin tiimeihin, jotka pohtivat kukin yhtä varhaiskasvatussuunnitelman perustetta. Myöhemmin tiimit esittelivät työnsä tuloksia muille tiimeille, jolloin saatiin lisää ideoita ja palautetta. Lopulliset versiot esimiehet koostivat valmiiksi kokonaisuudeksi.

– Prosessi vei toki aikaa, mutta työntekijät olivat osallisina vaikuttamassa suunnitelmaan, joka on heidän työkalunsa arjessa. Tämä vaikutusmahdollisuus koettiin hyvänä asiana, Kurula kertoo.

Työntekijä on oman työnsä asiantuntija

Paitsi että Ikaalisissa vasu laadittiin porukalla, on koko varhaiskasvatuksen henkilökunnalle myös järjestetty yhteinen koulutuspäivä. Yhteisen koulutuspäivän viesti esimiehiltä työntekijöille oli selkeä: saa kokeilla, saa myös epäonnistua, kaikkeen ei tarvitse kysyä lupaa esimieheltä. Varhaiskasvatuksen näkyvyyttä on myös lähdetty kehittämään esim. pitämällä blogeja ja ylläpitämällä Facebook-sivuja.

– Johtamisen ajatus on, että me tunnemme lapset ja ryhmät ja sitä kautta meillä on käsitystä mitä kannattaisi kokeilla. Pysytään budjetin rajoissa ja lakia tulee noudattaa, mutta muutoin annetaan aiempaa vapaammat kädet toimia, Kurula avaa työnantajan asennetta kehittämiseen.  
 


KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa tehdään näkyväksi hyvää kuntatyötä. Kolmivuotinen ohjelma on tukenut palveluillaan työelämän kehittämistä kuntatyöpaikoilla.

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen KunTeko 2020 -ohjelma palkitsi kymmeniä kuntaorganisaatioita ja työntekijöitä 16.11. Palkitsemisella nostetaan esille kunta-alalla tehtävää työtä työelämän kehittämisessä sekä juhlitaan onnistumisia.

Ikaalisten kaupunki palkittiin Ihmeiden tekijät -sarjassa yhdessä Hämeenkyrön kunnan, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n, Kemin kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.


Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on mukana KunTeko 2020 -ohjelmassa.

Lue lisää:  
www.kunteko.fi >>
Ikaalisten kehittämistarinoita KunTeko -verkkosivuilta >>