2.1.2020

Jaa ideasi ja kokemuksesi sote-alojen työturvallisuuden parantamiseksi

Anna hyvän kiertää!

Työturvallisuuskeskus haastaa sote-alojen työpaikat vähentämään työtapaturmia vuonna 2020. Tapaturmia voidaan vähentää muun muassa tutkimalla sattuneita tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sekä oppimalla niistä. Toimintatapojen kehittäminen sekä toimintaympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen ovat hyviä käytännön toimia. 

Turvallisuusilmoitus on aina tärkeä tehdä, jotta päästään tapaturmien takana olevien juurisyihin kiinni. Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia tehdään työsuojelun yhteistoiminnassa. Koko henkilöstö saadaan mukaan käsittelemällä tuloksia ja suunnittelemalla toimenpiteitä riskien poistamiseksi ja vähentämiseksi yhdessä.

Kerro, mitä työpaikallasi on tehty työturvallisuuden edistämiseksi ja mitä aiotaan tehdä jatkossa. Työturvallisuuskeskus jakaa hyviä ideoita ja käytäntöjä eteenpäin.

Lähetä ideasi ja kokemuksesi sähköpostilla Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Sara Simbergille (etunimi.sukunimi@ttk.fi).

SuPer on mukana Työturvallisuuskeskuksen hankkeessa sote-alojen tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Lähde: Työturvallisuuskeskuksen uutinen 27.12.2019

Lue myös: Työterveyslaitos: sote-alan työntekijät kohtaavat yhä enemmän väkivaltaa