7.11.2017

Julkisalojen maailmankongressissa korostuivat järjestäytymisen merkitys ja ay-liikkeen asema

Lähihoitajan merkki ja maailman kartta

Julkisalojen PSI:n (Public Services International) 30. maailmankongressi päättyi 3. marraskuuta Genevessä. Viisipäiväisessä kongressissa päätettiin muun muassa säännöistä, sääntömuutoksista ja toimintaohjelmasta linjauksineen.  Näitä linjauksia kunkin maan ammattiliitot pyrkivät edistämään sekä kansainvälisesti että kotimaissaan.

Kongressissa käsiteltiin niin ay-oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, yksityistämistä, terveys- ja sosiaalipalveluita, paikallishallintoa kuin koulutustakin. Osallistujia oli noin 1100 julkisen alan ammattiliitoista eri puolilta maailmaa.

Suomen delegaatiossa oli kaikkiaan 28 edustajaa Tehystä, JHL:stä, SuPerista, Jytystä ja Pardiasta. Nämä liitot kuuluvat nk. Pohjolan vaalipiiriin.

SuPerin edustajat kongressissa olivat liiton varapuheenjohtaja Jaana Dalén, liittohallituksen jäsenet Päivi Salmén ja Merja Puuskamäki sekä SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo.

Jaana DalénSuPerin varapuheenjohtaja Jaana Dalén, mitkä asiat nousivat erityisesti esiin kongressissa?  

- Viisipäiväisessä kongressissa käsiteltiin todella paljon asioita. Itse nostaisin esiin neljä teemaa, jotka korostuivat läpi viikon. Näistä tärkein ja huolestuttavin on painostus, jota maailmanlaajuisesti kohdistuu eri muodoissa ammattiyhdistysliikettä ja sen aktiiveja kohtaan. Räikeimmät esimerkit työntekijöiden oikeuksien polkemisesta, ay-toimijoiden vangitsemisista ja sensuurista kuultiin mm. Turkista ja Arabimaista, Dalén kertoo. 

- Järjestäytymisen merkitys nousi myös esiin monissa keskusteluissa ja esityksissä. Tästä Pohjoismaiden edustajat tekivät oman julkilausuman otsikolla "Mitä enemmän ay-jäseniä, sitä parempi maailma", Dalén jatkaa.

- Kolmas teema oli naisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta. Naiset kokevat väkivaltaa niin kodeissa, työpaikoilla kuin kadullakin. Viimeisenä päivänä kongressissa sitouduttiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen. Useissa puheenvuoroissa korostettiin muun muassa miesten osuutta väkivallan poistamisessa sekä aktiivisia toimia väkivallan poistamiseksi.

-  Lisäksi yksityistämiseen liittyvät ongelmat julkisella sektorilla ja julkisen palveluiden puolustaminen oli yksi kaikkia edustajia koskettava ja eri puheenvuoroissa esiin tullut teema, Dalén kertaa.

Kongressin viimeisenä päivänä valittiin johtajisto

PSI:n puheenjohtajana jatkaa seuraavalle viisivuotiskaudelle Iso-Britannian Unisonin Dave Prentis. Samoin pääsihteeri Rosa Pavanelli sai jatkokauden. Fipsun edustus PSI:n hallituksessa jatkuu entisellään: Päivi Niemi-Laine (JHL) jatkaa varsinaisena jäsenenä ja Marjut McLean (Tehy) ja Niko Simola (Pardia) varajäseninä.

PSI edustaa 20 miljoonaa julkisen alan työntekijää 150 maasta.

Lisää tietoa löydät PSI:n verkkosivuilta.

Lue Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen Fipsun uutisointia konferenssista:

  • Suomalaisnuoret: Kongressi on mahtava kokemus
  • Suomelta tukea Filippiinien vesialan ammattiliitolle
  • Ranska ja Pohjola samoilla linjoilla henkilöstömitoituksista
  • Pääsihteeri Pavanelli: Ay-liikkeen tulevaisuus on nuorissa

Lue myös:

SuPerin varapuheenjohtaja Dalén PSI:n kongressissa: Henkilöstön määrän tulee vastata hoidon tarpeita