8.3.2021

Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. muistuttaa naisten oikeuksista

YK:n kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensi kertaa vuonna 1975. Suomessa tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja parantaa erityisesti naisten asemaa työelämässä.

Naistenpäivän historia ulottuu 1900-luvun alkuun. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa kokoontunut sosialistinen internationaali päätti naistenpäivän vietosta. Tarkoituksena oli edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon periaate on vahvistettu YK:n peruskirjassa vuonna 1945. Naisten syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1979.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tulee edistää

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli tasa-arvolaki tuli voimaan vuonna 1987. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa erityisesti naisten asemaa työelämässä.

SuPerin tavoitteena on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla muun muassa neuvottelemalla sellaisia työehtosopimuksia, jotka kaventavat sukupuolten välisiä aiheettomia palkkaeroja. SuPer ajaa vahvasti sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä -periaatetta.

On myös tärkeää vaikuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen niin, että molemmilla vanhemmilla on tasaveroiset mahdollisuudet yhdistää työ ja vanhemmuus. Perhevapaiden käyttö ja niiden kustannukset on jaettava nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien työnantajille, ei vain naisvaltaisille aloille.

Määräaikaiset työsuhteet ja tasa-arvo

Määräaikaiset palvelussuhteet ovat erityisesti nuorten naisten ongelma. Niistä syntyy tasa-arvokysymys, koska vakituisen työpaikan puuttuminen vaikeuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja aiheuttaa taloudellista epävarmuutta. Se siirtää myös perheen perustamista myöhemmäksi.

SuPer puuttuu tiukasti perusteettomiin määräaikaisuuksiin ja vaatii työnantajaa kohtelemaan määräaikaisia yhdenvertaisesti suhteessa vakituisiin työntekijöihin. Superilaiset luottamusmiehet neuvottelevat säännöllisesti työnantajien kanssa pitkään määräaikaisina työskennelleiden jäsenten vakinaistamisesta. Tarvittaessa SuPer riitauttaa perusteettomat ketjutukset oikeudessa.

Työelämässä jokaisen työnantajan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lue lisää aiheesta SuPerin verkkolehdestä.

Tiesitkö:

  • Naisten ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia.
  • Yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään.
  • Naisten osuus kansanedustajista on maailmanlaajuisesti vain noin neljännes.
  • Maailmassa kuolee lähes 47 000 naista vaarallisen abortin seurauksena vuosittain.
  • Yli 50 prosentilla kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila.

          Lähde: Suomen YK-liitto