30.10.2018

Kansalaisaloite asunnottomuuden poistamiseksi

Koti 2019 -kansalaisaloite tähtää asunnottomuuden poistoon seuraavan hallituskauden aikana. Nimiä on kerätty 17. lokakuuta alkaen.

Aloitteessa ehdotetaan lakia asuntotakuusta, joka velvoittaisi kunnat järjestämään asunnottomille ihmisille ja perheille asunnon tietyn määräajan sisällä.

Vuoden 2017 lopulla Suomessa oli asunnottomia hieman yli 7 000, heidän joukossaan myös lapsia, perheitä ja enenevässä määrin nuoria.

Asunnottomuus painottuu Etelä-Suomeen, ja isoista kaupungeista esimerkiksi Turussa, asunnottomuus on ollut kasvussa. Asunnottomuus koskettaa meitä kaikkia, ja on yhteydessä muun muassa mahdollisuuteen työllistyä tai tehdä töitä. Lisäksi hyvinvointivaltiossa asunnottomuus on kaiken kaikkiaan kestämätön epäkohta, ja sen poistaminen realistinen tavoite, johon voidaan poliittisin toimenpitein ja yhteisellä tahdolla päästä.

Aloitetta voi kannattaa kansalaisaloite.fi-sivustolla, sekä netistä tulostettavan paperilomakkeen täyttämällä.

Aloitteen on tehnyt yksityishenkilöinä neljä aktiivista kansalaista, jotka työskentelevät asunnottomuuden ja asunnottomien kanssa.

Lue myös:Lähihoitaja Matti Lindin työtä on löytää ihminen päihdeongelman takaa (SuPer-lehti)