24.2.2020

Kotihoito osa vanhuspalvelujen kokonaisuudistusta

Iäkkäiden henkilöiden palvelujen parantaminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvää ikäohjelmaa. Kokonaisuudistukseen kuuluu myös kotihoidon kehittäminen.

Hallitus antoi esityksen vanhuspalvelulain muuttamisesta torstaina 6.2.2020. Hallitus esittää, että henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Henkilöstömitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020. Lakiin tulisi kuitenkin siirtymäaika.

Kotihoidon kriittinen tilanne on tiedostettu sekä SuPerin että sosiaali- ja terveysministeriön taholta. Vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa osassa selvitetään keinot kotihoidon riittävyyden turvaamiseksi.

SuPer on mukana iäkkäiden palvelujen kehittämisessä.

Katso myös