8.2.2018

Kunta-alan neuvottelutuloksen sisältö lyhyesti

Uusi kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) on voimassa 1.2.2018-31.3.2020.

Palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta ja siihen kuuluu yleiskorotuksia ja paikallisesti neuvoteltava erä. Lisäksi tulee paikalliseen tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä, joka on keskimäärin kuntatyöntekijälle 260 euroa kahdessa vuodessa.

Neuvotteluissa yhtenä tavoitteena oli koulutettujen hoitajien oma sopimus, jolla alan epäkohtia, muun muassa työaikaa ja muita työsuhteen ehtoja, voidaan tulevaisuudessa ratkaista paremmin. Tämä tavoite otti ison askeleen eteenpäin. Nyt ollaan voimakkaasti matkalla kohti omaa sopimusta, jonka valmistelu alkaa heti.
Perustetaan SOTE-neuvotteluryhmä vuosiksi 2018−2019. Ryhmässä neuvotellaan terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön yleisistä palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä palvelussuhteen ehdoista. Prosessi liittyy sote- ja maakuntauudistukseen.

Yleiskorotus on 1.5.2018 lukien 1,25 prosenttia kuitenkin vähintään 26 euroa. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,25 prosentilla.

Yleiskorotus on 1.4.2019 alkaen 1,0 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 on 1,2 prosenttia palkkasummasta.

Sopimuksessa parannetaan myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tänään syntyneen neuvottelutuloksen voimaantulo edellyttää järjestöjen hallintojen hyväksymistä. SuPerin hallitus kokoontuu tiistaina 13.2.