5.3.2021

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantajat KT: ohje paikallisesta sopimisesta korona-aikana

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantajat KT ovat laatineet yhteisen ohjeen paikallisesta sopimisesta korona-aikana.

Koronapandemia on aiheuttanut kunta-alan työpaikoilla suuria muutoksia. Tämä on luonut paineita kouluttaa ja siirtää henkilöstöä uusiin tehtäviin ja toimintoihin. Pandemia ja sen jälkihoito voivat vaikeuttaa palvelutuotantoa ja lisätä kuntasektorin velvoitteita kuntalaisia kohtaan.

Paikallisella sopimisella voidaan osaltaan pyrkiä varmistamaan kuntien ja kuntayhtymien kykyä turvata palvelutuotannon velvoitteita pandemia-aikana. Organisaatioiden toimintakyvyn varmistaminen ja toisaalta henkilöstön jaksaminen pitkittyneen kriisin hoidossa voivat vaatia toimenpiteitä, joilla kannustetaan henkilöstöä joustamaan huomioiden kuitenkin henkilöstön jaksaminen.

Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi menettelytavoista ja korjauksista äkillisissä vuosilomien peruutuksissa eli tilanteissa, jossa työntekijä suostuu peruuttamaan jo myönnetyn vuosiloman.

Koronapandemian takia jo tehtyjä paikallisia sopimuksia voidaan myös jatkaa, jos paikalliset olosuhteet sitä edellyttävät.

Tutustu ohjeeseen: Paikallinen sopiminen koronapandemia-aikana