1.3.2022

Kunta-alan työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokielto 1.3. klo 15 alkaen

Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) sekä SOTE-sopimuksen voimassaolo päättyi 28.2.2022. Koska neuvottelut uusista työehtosopimuksista eivät ole edenneet, julistavat SuPer ja Tehy kaikille kunta-alan työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 1.3.2022 klo 15.00 ja päättyy 8.3. klo 15.00.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä työskenteleviä superilaisia, jotka työskentelevät KVTES:n tai SOTE-sopimuksen piirissä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske yksityisellä sektorilla työskenteleviä, koska siellä työehtosopimukset ovat edelleen voimassa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana superilaiset kieltäytyvät vaihtamasta työvuoroja sekä tekemästä ylityötä. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimaan astumista työnantajan kanssa sovitut ylityöt ja vaihdetut vuorot tulee tehdä sopimuksen mukaisesti, ellei toisin sovita.

Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Yhdessä voimme vaikuttaa parempaan palkkaukseen sekä parempiin työehtoihin ja alan tulevaisuuteen.  Jokaisen jäsenen osallistuminen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon on erittäin tärkeää.

Lue lisää jäsenkirjeestä

  • SuPer on laatinut kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Tutustu niihin tarkemmin täällä.
  • Lue lisää neuvottelukierroksesta ja neuvottelujen etenemisestä: www.superliitto.fi/neuvottelukierros