19.9.2019

KYSin superilaiset marssivat ulos ja aloittivat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tänään

Kuopion yliopistollisen sairaalan superilaiset hoitajat marssivat tänään ulos työpaikoiltaan ja aloittivat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vastalauseena työnantajan irtisanomissuunnitelmiin.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kestää viikon ja päättyy 26.9. klo 16.00. Kielto koskee kaikkia Kuopion yliopistollisen sairaalan superilaisia. Kiellon aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät tee ylityötä tai jousta vaihtamalla työvuoroja.

– Näillä toimilla vastustetaan sairaalan mittavia säästötavoitteita ja irtisanomissuunnitelmia SuPerin KYSin ammattiosaston puheenjohtaja Arja Korhonen kertoo.

Sairaalan talouden korjaamiseksi on käyty yhteistoimintaneuvotteluja viime helmikuusta lähtien. Jo aiemmin neuvotteluissa saavutetut henkilöstösäästöt eivät työnantajan mukaan ole olleet riittäviä, vaan se on ilmoittanut tavoitteesta säästää henkilöstömenoista vielä 12 miljoonaa euroa.

Nyt esitetty 12 miljoonan säästötavoite koskettaa 250 henkilöä ja kohdistuu koko henkilöstöön. Vaikka säästöjen aikaansaamiseen käytettäisiin työjärjestelyjä kuten eläköitymistä, määräaikaisuuksia ja työvuorojen siirtoa, hoitohenkilöstön irtisanomisilta ei vältytä.

–  Lähihoitajia tarvitaan erikoissairaanhoidossa, sillä potilaat ovat monisairaita ja tarvitsevat päivittäisissä toimissaan perushoitoa ja paljon apua. Myös potilaiden kuntoutukseen tarvitaan lähihoitajien työpanosta ja osaamista. Potilastyöstä ei voida säästää, sanoo KYSin ammattiosaston puheenjohtaja Korhonen.

Ulosmarssi ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee superilaisten lisäksi tehyläisiä hoitajaryhmiä.