7.9.2017

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi uudistui

STM:n ja Kuntaliiton uusi laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi on ilmestynyt. Laatusuositus korvaa aiemmin ilmestyneet suositukset ja on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Laatusuosituksessa on viisi teema-aluetta:

 • toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
 • asiakas- ja palveluohjaus
 • henkilöstö
 • ikäystävällinen palvelujen rakenne sekä
 • teknologia.

Superilaisten työhön eniten vaikuttava muutos koskee vanhustenhuollon henkilöstömitoituksen muutoksia. Laatusuositus ohjaa lisäämään hoiva-avustajien määrää ja laskemaan mitoituksen aiempaa väljemmin perustein.

Henkilöstömitoitukseen kokonaisina työntekijöinä lasketaan mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat:

 • sairaan- ja terveydenhoitajat
 • geronomit
 • lähi- ja perushoitajat
 • sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat 
 • sosionomit (AMK) 
 • kotiavustajat 
 • kodinhoitajat ja
 • hoiva-avustajat.

Suosituksen mukaan hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksistä.

Viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat ammattilaiset: toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat, toiminta- ja fysioterapeutit sekä hoito- ja laitosapulaiset lasketaan mitoitukseen siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. Nämä henkilöt eivät kuitenkaan saa olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksistä vastuuhenkilöä lukuun ottamatta.  

Mitoitukseen lasketaan oppisopimuskoulutettavat, kun opinnoista on suoritettuna kaksi kolmasosaa. Työsuhteessa olevat muut sosiaali- ja terveysalan opiskelijat lasketaan mitoitukseen, kun opintojen kautta on riittävä osaaminen alan tehtäviin. Työharjoittelussa olevia opiskelijoita ei lasketa mitoitukseen.

Tutustu laatusuositukseen tarkemmin täällä >>