20.11.2019

Lapsen oikeuksien viikko 18.–24.11. – SuPer on mukana kehittämässä turvallista varhaiskasvatusta

Lapsen oikeuksien teemaviikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi. Päivän tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksia, niiden tärkeyttä ja merkitystä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään nyt toista kertaa. Viikon teemana on jokaisen lapsen oikeus olla oma itsensä. Teemaan, toiminnallisiin tehtäviin ja vinkkeihin voi tutustua kampanjasivuilla.

Lapsen oikeuksien sopimus

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.

Sopimuksessa todetaan muun muassa, että lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. Lapsella on oikeus lepoon ja leikkiin. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.

Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä - tutustu

SuPer turvallisen lapsuuden puolesta

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen sekä mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. SuPer on mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajakoulutusta ja toimii jäsentensä edunvalvojana.

SuPer on laatinut teesit lasten päivähoidon kehittämiseksi ja kampanjoinut turvallisen lapsuuden puolesta. Päättäjiin vaikutetaan erilaisilla lausunnoilla, kannanotoilla, selvityksillä ja tapaamisilla.

SuPerin teeseissä todetaan, että lapsella on oikeus:

  • tulla kuulluksi
  • leikkiin
  • hyvään hoitoon
  • koulutettuihin kasvattajiin
  • turvalliseen, asianmukaiseen ja virikkeelliseen ympäristöön
  • oppia ja kokea uutta
  • riittävän pieniin lapsiryhmiin
  • yksilölliseen kohtaamiseen
  • vanhempien ja kasvattajien yhteistyöhön ja
  • hyvään ja turvalliseen arkeen.

Tutustu SuPerin varhaiskasvatuksen teeseihin kokonaisuudessaan sekä  varhaiskasvatuksen teemasivuun.

Mielipide: Lapsen oikeudet on huomioitava paremmin laissa

SuPer-lehden artikkeli: Ryhmäkoon pienentäminen ilahduttaa varhaiskasvattajia, mutta jatkuvat muutokset uuvuttavat