20.11.2020

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. – SuPer on mukana kehittämässä turvallista varhaiskasvatusta

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta. Päivän tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksia, niiden tärkeyttä ja merkitystä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Tänä vuonna päivä on ensimmäistä kertaa myös liputuspäivä.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 16.–22.11. Teemaviikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Tämän vuoden teema on lapsen oikeus tulevaisuuteen.

Teeman valintaan vaikutti merkittävästi lasten ja nuorten kasvava huoli ympäristöstä, erityisesti ilmastonmuutoksesta.

Koronaepidemia vahvisti tulevaisuudesta puhumisen tärkeyttä entisestään. Lasten ja nuorten säätiön selvityksen mukaan yläkoululaiset ajattelevat tulevaisuutta nyt enemmän kuin aiemmin.

Lue lisää lapsen oikeuksien viikosta ja katso vinkit viikon viettoon.

Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.

Sopimuksessa todetaan muun muassa, että lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. Lapsella on oikeus lepoon ja leikkiin.

SuPer turvallisen lapsuuden puolesta

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen sekä mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu.

SuPer on vahvasti mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajakoulutusta ja toimii varhaiskasvatuksessa työskentelevien jäsentensä edunvalvojana. Päättäjiin vaikutetaan erilaisilla lausunnoilla, kannanotoilla, selvityksillä ja tapaamisilla.

Tutustu SuPerin varhaiskasvatuksen teemasivuun.

Lue myös: