10.6.2020

Miten sinun työpaikallasi on parannettu työturvallisuutta?

Sote-alojen työturvallisuusteko 2020 -kilpailussa etsitään esimerkkejä työturvallisuuden edistämisestä.

Kaikki työturvallisuutta edistävät teot ovat yhtä arvokkaita. 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki sote-alan työpaikat, jotka kehittävät toimintatapojaan työtapaturmien vähentämiseksi. Kilpailuun voi osallistua työyhteisö tai koko organisaatio.

Kaikki 31.10.2020 mennessä osallistumislomakkeella ilmoitetut kehittämisteot ovat mukana kilpailussa. Työturvallisuuskeskus palkitsee parhaat kaikista vuoden 2020 työturvallisuusteoista.

Työturvallisuuskeskuksessa on käynnissä hanke sote-alojen tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tavoitteena on, että sattuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan systemaattisesti, niistä opitaan ja toimintatapoja kehitetään. Hanke on Työturvallisuuskuskuksen kunta- ja palveluryhmien yhteishanke. Hankkeessa on mukana myös Tapaturmavakuutuskeskuksen sekä Turun yliopiston edustajia.

Lue myös: