5.10.2017

Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin

Hallitus esittää täydennyksiä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Valvira varautuu lakimuutoksen toimeenpanoon.

Keskeiset esitetyt muutokset ovat:

  • Kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Kuntoutuksen ohjaajat voivat kuitenkin jättää hakemuksensa vasta, kun laki on voimassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
     
  • Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaikaa jatketaan kesäkuun 2018 loppuun saakka. Kuntoutuksen ohjaajien ei siis tarvitse saada laillistusta vuoden 2017 loppuun mennessä, vaan he voivat odotella rauhassa lakimuutosta. Kuntoutuksen ohjaajilla säilyy oikeus toimia tehtävissään siihen saakka, kunnes Valvira on ratkaissut hakemuksen, myös siinä tapauksessa, että ratkaisu tehdään vasta siirtymäajan päättymisen jälkeen.
     
  • Valvira valmistautuu siihen, että 1.3.2016 Terhikissä olleille lähihoitajille saadaan mahdollisimman pian lain voimaan tulon jälkeen nimikesuojaus myös Suosikkiin. Valvira merkitsee nimikesuojauksen automaattisesti ja maksutta. Esityksen mukaan Valvira myös palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröintimaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muiden lähihoitajien osalta rekisteröintimaksua ei palauteta. Valvira on yhteydessä lähihoitajiin, joille rekisteröintimaksu palautetaan.


Sekä lähihoitajien että kuntoutuksen ohjaajien kannattaakin seurata Valviran asiaa koskevaa uutisointia.

Lue tarkemmin Valviran verkkosivuilta täältä >>