13.3.2020

Näin työpaikoilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä

Superilaisten tulee seurata työpaikkansa antamia ja viranomaisten ammattilaisohjeita pandemiatilanteessa. Hysteriaan ei ole syytä, mutta huolellisuus hygieniassa on nyt erittäin tärkeää riskiryhmien suojaamiseksi.

Useimmilta työpaikoilta löytyy ohjeistus koronaviruksen ehkäisemiseksi. Perinteisten hygieniaohjeiden lisäksi toimintaohjeet voivat käsitellä esimerkiksi matkustamista, altistuneiden karanteenia ja sairauspoissaoloja.

Sairauslomista ilmoitetaan normaalisti työehtosopimusten ja työnantajien käytäntöjen mukaisesti. Työnantajilla on mahdollisuus harkita, voiko omalla ilmoituksella olla poissa työstä koko omavastuuajan. Työnantaja voi myös harkita, ohjataanko työntekijä tarvittaessa ottamaan puhelimitse yhteyttä työterveyshuoltoon ohjeiden saamiseksi. Näin voidaan ehkäistä taudin leviämistä ja terveydenhuollon rajallisten resurssien kuormittamista.

Poissaolot ja korvaukset

Työntekijä voi joutua olemaan poissa työpaikalta, jos hän on sairastunut tai on perusteltua epäillä, että hän on sairastunut koronavirukseen. Tämän päätöksen voi tehdä kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Poissaolo voi kestää enintään kaksi kuukautta, mutta sitä voidaan jatkaa puolella vuodella kerrallaan. Päätös poissaolon lopettamisesta on tehtävä heti, kun työntekijä ei ole enää tartuntavaarallinen.

Samoin kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä työntekijän eristämisestä terveydenhuollon toimintayksikköön. Päätöksen tehneen lääkärin on annettava eristettävälle henkilölle ja häntä hoitaville työntekijöille tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömät ohjeet.

Jos työntekijä joutuu tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksestä karanteeniin, hänellä on oikeus hakea Kelan tartuntatautipäivärahaa, joka vastaa palkkaa täysimääräisesti. Korvauksen voi saada myös silloin, jos työntekijä jää huoltamaan alle 16-vuotiasta lastaan. Poikkeuksena terveyspalvelualan työehtosopimuksessa (TPTES) on palkanmaksumääräys niin sanottuja karanteenitilanteita varten

Jos työnantaja kieltää työntekijää tulemasta työpaikalle esimerkiksi ulkomaan matkalta palaamisen vuoksi, on työnantajalla lähtökohtaisesti työsopimuslakiin perustuva palkanmaksuvelvollisuus 14 päivän ajalta.

Työtehtävien järjestäminen poikkeustilanteissa

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti työntekijä voidaan siirtää enintään kahdeksaksi viikoksi kerrallaan muihin tehtäviin. Näiden tehtävien tulee sopia työntekijän koulutukseen ja kokemukseen. Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa (AVAINTA) on vastaava määräys, mutta sitä ei ole yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa (SOSTES) eikä TPTES-sopimuksista. Merkitystä asiassa on myös sillä, mitä työntekijän työsopimuksessa on sovittu työtehtävistä.

On mahdollista, että superilaisten työpaikkoja suljetaan. Jos työntekijä ei voi tehdä työtä esimerkiksi päiväkodin sulkemisen vuoksi, on hänellä oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä.

Erityinen varovaisuus matkustamisen suhteen

Maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi on luovuttu, koska koronaviruksen epidemiatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on muuttunut nopeasti. Ulkoministeriö suosittelee välttämään matkustamista ulkomaille.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö suosittelevat, että kaikki sote- ja kasvatusalojen työntekijät jäävät kotiin matalalla kynnyksellä, jos he tuntevat sairauden oireita. Jos työntekijä on matkustanut ulkomailla, hänen pitää sopia työnantajan kanssa työpaikalle palaamisesta. Työnantajalla on oikeus kysyä työntekijän menneistä tai suunnitelmissa olevista matkoista, kunhan siihen ei liity terveydentilaa koskevien tietojen selvittelyä.

THL päivittää parhaillaan viestintämateriaaleja ja ohjeita terveydenhuollolle uusien tietojen pohjalta.

Jos kuulut riskiryhmään

SuPeriin on tullut muutamia kysymyksiä riskiryhmään kuuluvilta jäseniltä, joihin uusi koronavirus voisi vaikuttaa voimakkaammin kuin perusterveeseen ihmiseen.

Jos työntekijällä on perussairauksia, jotka heikentävät vastustuskykyä, tulisi hänellä olla mahdollisuus siirtyä tarvittaessa toisiin työtehtäviin. Asiasta kannattaa keskustella yhteistyössä työterveyshuollon ja oman esimiehen kanssa.

Työterveyslaitos ohjeistaa suojautumisessa terveydenhuollon henkilöstöä ja muita henkilöitä, jotka työssään voivat olla tekemisissä koronaviruksen (COVID-19) tartuttaman henkilön kanssa.