20.4.2020

Nuorisobarometri 2019: Työn merkityksellisyys on nuorille tärkeää

Tänään julkaistun Nuorisobarometrin mukaan työ on nuorille tärkeää, ja sen merkitys on kasvusuunnassa: yhdeksän kymmenestä nuoresta haluaa työn olevan omien arvojensa mukaista.

Työ ei ole nuorille ainoastaan toimeentulon lähde. Työn tärkeys elämänarvona on kasvussa, työn perässä ollaan valmiita muuttamaan ja nuoret ovat valmiita lykkäämään perheen perustamista työtilaisuuden takia. Tämä käy ilmi vuoden 2019 Nuorisobarometrista. Kolme neljästä barometriin haastatellusta sanoo vastaanottavansa mieluummin työtä kuin elävänsä tukien varassa, vaikka se ei nostaisi ansiotasoa.

Työhön kohdistuu paljon odotuksia, ja lähes puolet opiskelijoista kokeekin ammatinvalinnan stressaavaksi ja joka kolmas suorastaan pelottavaksi. Kuitenkin ylivoimainen enemmistö opiskelijoista sanoo työelämään siirtymisen innostavan heitä.

Yksi barometrin keskeisimpiä havaintoja on työelämään liittyvien asenteiden ja arvojen sukupuolittuneisuus. Naiset kokevat työnsä henkisesti raskaaksi, ja he myös ahdistuvat työasioista vapaa-ajallaan yleisemmin kuin miehet. Naiset olivat jo kymmenen vuotta sitten miehiä huolestuneempia jaksamisestaan, mutta sukupuolten erot ovat ajan myötä kasvaneet. Vaikka nuorten naisten koulutustaso on nuoria miehiä korkeampi, he kokevat asemansa työmarkkinoilla riskialttiimmaksi.

Nuoret miehet suhtautuvat naisia luottavaisemmin omaan työuraansa. Lähes yhdeksän nuorta kymmenestä pitää todennäköisenä vakituisen työn saamista omalla työurallaan, mutta miesten usko siihen on vahvempaa kuin naisten. Naisista myös suurempi osa on huolissaan siitä, onko heillä ylipäätään töitä tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 Nuorisobarometri perustuu puhelinhaastatteluihin, joita tehtiin 1907. Barometrin aiheena oli työ ja yrittäjyys. Tutustu tarkemmin https://www.tietoanuorista.fi/nuorisobarometri

Nuorisobarometrin julkaisee Valtion nuorisoverkosto yhdessä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita.