25.4.2018

Ohjaatko opiskelijoita työpaikallasi? Tutustu uusittuun Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikalla -oppaaseen

Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikallaAmmatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuoden 2018 alussa. Uudistuksen myötä ammatillinen koulutus muuttuu entistä henkilökohtaisemmaksi ja joustavammaksi.

Myös työpaikalla tapahtuvan opiskelun järjestäminen ja ammattitaidon arviointi muuttuu.

Mitä tarkoittaa koulutussopimus? Mitkä ovat opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet? Miten toimitaan, jos opiskelijan työskentelyssä ilmenee vakavia puutteita? Entä mitkä ovat työpaikkaohjaajan tehtävät ja miten opiskelijan ammattitaitoa tulee arvioida?

SuPerin julkaisema Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikalla -opas antaa vastauksen näihin ja moniin muihin työpaikkaohjaajan kysymyksiin.

Oppaassa kerrotaan uudistuneen lainsäädännön keskeiset muutokset ja keskitytään erityisesti siihen, mikä työpaikoilla muuttuu. Lisäksi kerrataan keskeisiä työpaikalla tapahtuvan ohjauksen ja arvioinnin periaatteita ja menetelmiä. Oppaassa on myös konkreettisia ideoita käytännön ohjaustyöhön.

Opas on tarkoitettu työpaikoille ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin tueksi.

Opiskelijoita ohjaavia lähihoitajia on työpaikoilla paljon, ja heidän riittävä tiedottaminen on ensisijaisen tärkeää. Oppilaitoksilla eli koulutuksen järjestäjillä on ensisijainen vastuu siitä, että työpaikoilla työssäohjaajat saavat riittävästi tietoa uudistuksen mukana tuomista muutoksista työnsä tueksi. Omalla oppaalla SuPer haluaa kuitenkin myös olla lisäämässä  tietoisuutta.

Miten voin saada painetun oppaan?

SuPerin ammattiosastoilla on mahdollisuus tilata opasta jaettavaksi omalla alueellaan. Ammattiosastot voivat tilata oppaan Palveluvaraston kautta.

Oppilaitokset voivat tilata painetun oppaan ottamalla yhteyden oman alueensa SuPer-Opoon. SuPer-Opon tiedot löydät oppilaitoksen ilmoitustaululta. Voit myös kysyä SuPer-Opoista sähköpostitse opiskelijat@superliitto.fi

 

Lue lisää opiskelijan ohjaamisesta ja arvioinnista SuPerin verkkosivuilta.