5.6.2019

Ohjeet kesätyöntekijälle: Tee kirjallinen työsopimus ja edellytä perehdytystä

Tee aina kirjallinen työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus. Se kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta erimielisyystilanteissa on helpompi osoittaa, mistä on sovittu.

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsopimuksen keskeisistä ehdoista, jos työsuhde kestää yli kuukauden.

Lue työsopimus aina huolella läpi ennen kuin allekirjoitat sen. Jälkikäteen ei ole juurikaan mahdollista vaatia siitä muutettavaksi asioita. Työsopimuspohjan voi pyytää luettavaksi etukäteen ennen kuin menet sitä allekirjoittamaan.

Kysy neuvoa ja edellytä perehdytystä

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Huolehdi siitä, että saat opastuksen työhön. Älä epäröi kysyä.

Suojele itseäsi

Jos työn tekeminen edellyttää suojavarustuksia esim. hengityssuojaimia tai hansikkaita, työnantajan tulee antaa sellaiset. Myös kesätyöntekijän tulee käyttää niitä.

Tarkista palkkasi

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkakuitti. Kuitista tulee käydä selkeästi ilmi:

  • peruspalkka,
  • maksetut korvaukset sekä
  • palkasta perityt verot ja työnantajamaksut.

Tarkista aina palkkakuitti. Näin varmistat, että sekä peruspalkka että esim. viikonloppu- ja ylityökorvaukset on maksettu oikein. Ns. epämukavan työajan lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on aina maksettava sen päälle.

Kaikesta työstä, myös lyhyistä työsuhteista, kertyy eläkettä. Työeläke alkaa karttua 18 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkakuitista, että työnantajasi on pidättänyt palkastasi eläkevakuutusmaksut.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, työnantajan tulee maksaa odotusajalta täysi palkka. Viivästys maksetaan kuitenkin enintään kuudelta päivältä.

Loppupalkassa tulee maksaa myös pitämättä jääneistä lomapäivistä lomakorvaus sekä lomaraha.

Tarkista lomaoikeutesi

Kaikki työntekijät ansaitsevat palkallista lomaa tekemällä työtä. Pääsääntö on, että vuosilomaa kertyy 31.3. mennessä 2 arkipäivää kuukaudessa, silloin kun työsuhde on kestänyt alle vuoden. Tämän jälkeen vuosilomaa kertyy 2,5 arkipäivää kuukaudessa, mikäli työpäiviä on kalenterikuukaudessa vähintään 14 tai keikkaluontoisessa työssä työtunteja kuukaudessa vähintään 35.

Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet ennätä pitää vuosilomaa, on kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista työsuhteista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi työntekijällä on oikeus lomarahaan, joka on yleensä 50 % palkasta. Lomakorvauksesta on sovittu hieman toisistaan poikkeavalla tavalla kaikissa sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Pyydä työtodistus

Kesätyöntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työtodistus työsuhteen päätyttyä. Työtodistuksesta on hyötyä, kun myöhemmin haet työ- ja koulutuspaikkoja.  

Kesäduunari-info auttaa läpi kesän

Kesäduunari-info auttaa elokuun loppuun saakka numerossa 0800 179 279 (arkisin klo 9–15). Ohjeita ja neuvoja löydät myös verkosta osoitteesta www.kesaduunari.fi.

Kesäduunari-infon tarjoavat suomalaisia ammattiliittoja edustavat palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK. SuPer on STTK:n jäsenliitto.