4.12.2017

Osallistu Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutukseen

Työterveyslaitoksen järjestämä Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, nostoihin, potilassiirtoihin ja työkäytäntöjen kehittämiseen.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutusta suositellaan hoitajille ja avustajille, joiden työhön sisältyy potilaiden siirtoja, nostoja tai liikkumisen avustamista. Kortin ovat suorittaneet jo tuhannet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, alan opettajat ja opiskelijat.

Koulutuksessa hankittu osaaminen

  • edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä sekä vähentää työn fyysisestä kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia
  • lisää hoitotyön fyysisten riskien arviointikykyä ja riskien hallintaa
  • parantaa potilasturvallisuutta avustus- ja siirtotilanteissa
  • edistää kuntouttavaa työotetta hoitotyössä ja edistää hoidon laatua

Koulutuksessa paneudutaan hoitotyön fyysisten riskien arviointiin ja hallintaan, työturvallisuutta koskeviin säädöksiin, avustus- ja siirtotilanteiden hallintaan ja apuvälineiden käyttöön. Opintokokonaisuus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortin.

Koulutukseen haetaan työnantajan ajalla. 

     Tutustu koulutuskalenteriin ja osallistu TTL:n sivuilla »