19.4.2018

Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät käynnistyivät

Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät kokoavat 19.–20.4. Helsinkiin noin 130 superilaista pääluottamusmiestä eri puolilta Suomea. Päivien aikana käsitellään ajankohtaisia aiheita liittyen superilaiseen edunvalvontaan ja mm.  sote- ja maakuntauudistukseen.

Neuvottelupäivät avasi SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, joka tervehdyspuheessaan valotti varhaiskasvatuslain muutosehdotuksen haasteita superilaisille. Puheenjohtaja myös muistutti pääluottamusmiehiä heidän työnsä tärkeydestä: pääluottamusmiehillä on noin 90 000 jäsenen mandaatti hoitaa asioita.

Edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno kertasi kuulijoille työehtosopimusneuvottelujen tulosta kuntasektorin osalta ja avasi mm. tuloksellisuuteen perustuvaa paikallista kertaerää tarkemmin. Hän myös kertoi SuPerin käynnistämästä Teen työaikani – tarvitsen vapaani -kampanjasta, jonka tavoitteena on kannustaa jäseniä lopettamaan liiallinen joustaminen ja vaatimaan myös joustamisesta työehtosopimusten mukaiset korvaukset.

Sote- ja maakuntauudistuksen tilanteesta torstaina olivat kertomassa SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo sekä Sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Päivi Nygren. Kehittämisjohtaja Salon esityksessä kritisoitiin lakiluonnosta valinnanvapaudesta monimutkaiseksi ja sekavaksi. Huolestuttavaa myös on, että sen myötä eriarvoisuus ja kustannukset kasvavat. Johtava asiantuntija Nygren kävi esityksessään läpi uudistuksen kulmakivet, päätöksentekotavat sekä aikataulua.

Perjantain ohjelmassa on mm. yksityissektorin ajankohtaiset asiat sekä asiaa työlainsäädännön muutoksista ja työyhteisökonfliktien hoidosta.