17.8.2016

Pohjoismaisen NORDCARE-seurantatutkimuksen alustavat tulokset paljastavat suomalaisen henkilöstömitoituksen mataluuden

Syksyllä 2015 Jyväskylän yliopisto toteutti kyselyn hoitotyön olosuhteista ja sisällöistä Suomessa. Kysely oli osa Pohjoismaissa toteutettavaa NORDCARE-tutkimushanketta, jossa tuloksia verrataan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä.

Nyt julkistetut alustavat tulokset kertovat, että suomalaisten hoivatyöntekijöiden asiakasmäärät ovat huomattavasti korkeammat kuin heidän pohjoismaisilla kollegoillaan. Päivävuoron aikana suomalainen hoivatyöntekijä työskentelee keskimäärin 12 asiakkaan kanssa, kun vastaava luku on Ruotsissa 10 ja Norjassa ja Tanskassa 8. Myös ilta- ja viikonloppuvuorojen aikana asiakasmäärä on Suomessa keskimäärin korkeampi kuin toisissa tutkimusmaissa.

Sama tutkijaryhmä toteutti samansisältöisen tutkimuksen myös vuonna 2005. Jo silloin suomalaisten laitosten ja palveluasumisyksiköiden hoivatyöntekijät työskentelivät työvuoronsa aikana huomattavasti useamman asiakkaan kanssa kuin pohjoismaiset kollegansa. Nyt toteutetussa kyselyssä tahdottiin selvittää, mihin suuntaan asiat ovat kymmenessä vuodessa muuttuneet ja ovatko muutokset olleet eri Pohjoismaissa samansuuntaisia. Alustavien tulosten perusteella työntekijöiden asiakasmäärät ovat Suomen hoitoyksiköissä edelleen selvästi korkeammat kuin muissa Pohjoismaissa.

Seuranta-aineisto kerättiin satunnaisotannalla hoiva-alan ammattiliittojen jäsenkunnasta. Suomessa kysely lähetettiin yhteensä 2000 SuPerin, JHL:n ja Tehyn jäsenelle samassa suhteessa kuin liitoilla oli hoivatyössä toimivia jäseniä. Kyselyn saaneista 1479 oli SuPerin, 442 JHL:n ja 79 Tehyn jäsentä. Tutkimuksen kohderyhmää olivat lähihoitajat, perushoitajat, apuhoitajat ja hoiva-apulaiset. Sairaanhoitajat eivät sisältyneet tutkimuksen kohderyhmään.

Henkilömitoituksen lisäksi kyselyn avulla selvitettiin mm. hoivatyöntekijöiden kokemaa väkivaltaa, riittämättömyyden tunnetta, lopettamisaikeita, lähiesimiehiltä saatua tukea ja dementiaa sairastavien osuutta kaikista asiakkaista. Laajempi raportti Suomen tutkimustuloksista julkaistaan vuodenvaihteessa.

 

NORDCARE-hanketta johtaa Tukholman yliopisto. Suomessa siitä vastaa Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ja yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger.

Tutustu tarkemmin tutkimuksen alustaviin tuloksiin täällä: https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/projects/research-groups/carpo/carpolla-on-asiaa-8-7-2016