15.4.2021

Puolueeton tutkimus sisäilmasta sairastuneiden ongelmien selvittämiseksi

Lähi- ja perushoitajat työskentelevät työpaikoissa, joissa sisäilmaongelmat ovat edelleen yleisiä.

Vuoden 2017 tutkimuksen mukaan hengitystie-, silmä-, iho- ja yleisoireet olivat SuPerin jäsenillä erittäin yleisiä. Silmä- ja hengitystieoireilla oli vahva yhteys työaikaan. Oireilulla oli voimakas, tilastollisesti erittäin merkitsevä korrelaatio työpaikan sisäilman sekä homeen hajuun että viemärin hajuun. Päivittäin altistuvilla oireita on 3-7 kertaa enemmän kuin altistumattomilla.

Yleisoireista yleisimmät olivat päänsärkyoireet, väsymys, lihas- ja nivelvaivat, jotka olivat selvästi muuta aikuisväestöä yleisempiä. Yleisoireilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys sekä homeen hajulle että viemärin hajulle altistumiseen. Oireet olivat päivittäin altistuvilla 3-10 kertaa yleisempiä kuin altistumattomilla. Monet neurologiset oireet liittyivät myös homeen ja viemärin hajulle altistumiseen tilastollisesti merkitsevästi. Kasvojen ja käsien iho-oireet, urtikaria ja mustelmataipumus liittyivät myös merkitsevästi homeen hajulle altistumiseen. Infektiosairauksista poskiontelontulehdukset, kurkunpääntulehdus ja keuhkoputkentulehdukset olivat tavallista yleisempiä.

Valitettavasti todellista sisäilmaongelman aiheuttajaa ei aina löydetä yleisesti käytetyillä tutkimusmenetelmillä, minkä lisäksi kosteus- ja mikrobivaurioiden rinnalla tutkimusta vaikeuttaa suuri joukko hengitysilmaamme vaikuttavia kemikaaleja. Havaitun kosteusvaurion korjaaminen ei siis välttämättä riitä poistamaan ongelmaa, kun toisinaan rakennuksen käyttäjät ovat edelleen korjauksien jälkeen oirehtineet.

Oikein suunnattuja korjaustoimenpiteitä varten tarvitaan tarkka sisäilman laadun määritys sen sisältämistä aineista. Samalla on mitattava ihmisen terveyttä kuvaavia suureita. Syy-seuraussuhteiden tutkiminen on haastavaa. Tämän haasteen on ottanut vastaan Kosteus- ja homevaurio (KOHO) 2021 -tutkimusryhmä. Professoreista, lääkäreistä ja alan tutkijoista koostuva työryhmä on lähtenyt tutkimaan erilaisia menetelmiä yhdistäen sisäilman laadun yhteyttä raportoituihin sisäilmaoireisiin.

SuPer haluaa tukea tätä puolueetonta tutkimustyötä sisäilmasta sairastuneiden ongelmien selvittämiseksi. Tutkimusryhmä hakee rahoitusta: lue lisää aiheesta.