7.4.2016

Silja Paavola pääluottamusmiesten neuvottelupäivillä: Edunvalvojilta vaaditaan nyt kovuutta

SuPerin kaksipäiväiset pääluottamusmiesten neuvottelupäivät ovat käynnissä 7.-8.4. 

Puheenjohtaja Silja Paavola.

SuPerin pääluottamusmiesten kaksipäiväiset neuvottelupäivät alkoivat torstaina 7.4. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola avasi puheensa ottamalla kantaa keskiviikkona julkistettuihin sote-uudistuksen linjauksiin:

- Sote-uudistus on todella merkittävä muutos, joka tulee vaikuttamaan myös luottamusmiesten toimintaan. Uudistuksessa on pidettävä huoli, että henkilöstön edustus on kaikissa työryhmissä. Lähi- ja perushoitajille on turvattava kunnon palkka ja työolot sekä mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan. SuPerin tärkein tavoite on, että kaikille turvataan työpaikka. Pääluottamusmiehet ovat sekä hoitajia, että hoitajien edunvalvojia. Molemmat ovat tärkeitä tehtäviä. Edunvalvojilta vaaditaan nyt ”piinkovuutta”.

- SuPer on Suomen suurin sote-alan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ammattiliitto, Suomen kuudenneksi suurin liitto, suurin vanhustenhoidon työntekijöiden liitto ja toiseksi suurin varhaiskasvatuksen työntekijöiden liitto. SuPer on iso liitto ja jos lähihoitajia ei olisi, Suomi pysähtyisi. Nyt monesta asiasta on neuvoteltava paikallisella tasolla ja tässä luottamusmiehet ovat avainasemassa.

Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kertoi ensimmäisenä päivänä KT:n näkemyksiä sote-uudistuksesta. 

SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno kertoi neuvottelupäivillä kilpailukykysopimuksesta ja ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta.

Pääluottamusmiesten neuvottelupäivien toisena päivänä SuPerin ammattiasiainpäällikkö Kristiina Lamberg kertoi sosiaalihuollon ammattihenkilön rekisteröitymisestä Suosikkiin sekä SuPerin uudesta koulutusselvityksestä. Soveltuvuuskokeet herättivät keskustelua.

Johtaja Timo Lindholm Sitrasta pääluottamusmiesten neuvottelupäivillä: "Todellinen tuottavuus tulee laadusta ja asiakaskokemuksesta."