11.11.2021

Silja Paavola SuPerin työmarkkinapäivillä: ”En tiedä parempaa ammattia kuin hoitotyö on.”

Puheenjohtaja Silja Paavola avasi SuPerin kaksipäiväiset Työmarkkinapäivät, jotka pidetään webinaarina 11.–12. marraskuuta.

Päivien ohjelmassa on keskustelua tulevasta työehtosopimusten neuvottelukierroksesta, SOTE-sopimuksesta sekä sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista julkiselle ja yksityiselle sektorille. Päivien aiheina ovat myös työsuojelu ja työhyvinvointi. Vuosittain järjestettävät Työmarkkinapäivät kokoaa yhteen tänä vuonna lähes 300 kuntasektorilla ja yksityisellä sektorilla toimivaa superilaista pääluottamusmiestä ja luottamusmiestä.

Puheenjohtaja Paavola muistutti avauspuheessaan SuPerin kannasta koronarokotuksiin. SuPer on kehottanut jo pandemian alusta alkaen jäseniään ottamaan koronarokotteen, mutta pakkorokottamista liitto ei näe ratkaisuna. Rokotuskattavuuden lisäämisen on tapahduttava tietoa lisäämällä, ei pakottamalla.

Sote-uudistus on hyvin vaikuttava uudistus ja vaikuttavaa monella tavalla superilaisten työhön. Varhaiskasvatus ja sivistystoimi jäävät hyvinvointialueille ja myös ennaltaehkäisevä työ. Varhaiskasvatuksen asemaa ja tilannetta tulee merkittävästi parantaa ja tämä on esillä myös kevään työehtosopimusneuvotteluissa.

Aluevaalit käydään tammikuussa 2022 ja vaalit ovat superilaisille tärkeät. Liitto toivoo, että mahdollisimman moni superilainen ilmoittautuu ehdokkaaksi vaaleihin ja tuo asiantuntemustaan alueen asukkaiden hyväksi. Sote-budjettien laatiminen vaikuttaa merkittävästi palvelujen saatavuuteen ja työoloihin.

Puheenjohtaja Paavola muistutti, että SuPerin fokus on aina jäsenten työssä, palkassa ja työnkuvassa. Jäsenten työ on yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta todella merkittävää ja arvokasta.  Asiakasta hoidetaan kaikella ammatillisella ja eettisellä osaamisella hyödyntäen voimavaralähtöistä hoitoa ja nostamalla asiakkaan minäkuvaa joka päivä. Mikä on sen vaikuttavampaa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta?

– SuPerin edunvalvonta lähtee siitä, että lähihoitajan palkkaus, työmäärä, työnkuva, osaaminen ja koulutus ovat kohdallaan, kertoo Silja Paavola. – Näin aikanaan myös eläke on riittävä ja sillä tulee toimeen.

Koulutus on ammattiosaamisen ja ammattietiikan perusta ja se tulee pitää laadukkaana. Paavola muistutti soveltuvuuskokeiden tärkeydestä sekä opiskelijoiden ohjaamisesta ja siihen kohdennettavasta riittävästä ajasta.

Työnkuva on herättänyt paljon keskustelua erityisesti vanhuspalvelulain muutosten ja sitovan hoitajamitoituksen myötä. Hoitajien on voitava keskittyä hoitotyöhön, kuten laissa määritellään. Tämä parantaa hoidon saatavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä työhyvinvointia ja lisää alan vetovoimaa.

Puheenjohtaja Paavola painotti puheessaan, että kaikkien työntekemisen edellytysten on oltava kunnossa, jotta alalle voidaan jatkossakin hakeutua.  Hoitajapulaan on ratkaisuja, jos niitä halutaan toteuttaa.

Varhaiskasvatus kärsii työvoimapulasta kuten koko sote-sektori. Kaikkien osaamista on arvostettava ja lisättävä lastenhoitajien osuutta erityisesti pienten lasten ryhmissä. Kasvattajien määrän on oltava ryhmäkohtaista eikä talokohtaista.

Paavola muistutti, että SuPer on ainoa liitto, joka on erikoistunut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden edunvalvontaan.