24.1.2020

Siun soten yt-neuvottelut päättyivät – järjestöt vastustivat lomautuksia ja irtisanomisia

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet ja osapuolet tiedottivat tuloksesta 24. tammikuuta. Siun soten hallitus hyväksyy neuvottelutuloksen kokouksessaan 31. tammikuuta. Yt-neuvottelut koskivat koko henkilöstöä eli 8 000 työntekijää.

SuPerin pääluottamusmiehet Mirva Kuronen ja Tarja Orbinski edustivat superilaisia noin kymmenen viikkoa kestäneissä neuvotteluissa.

– Tietoja saatiin todella hyvin työnantajalta neuvottelujen kuluessa. Pöydällä oli myös vaikeita asioita, joihin palattiin useasti neuvottelujen aikana. Nämä yt-neuvottelut saatiin käytyä niin, että vaikutukset SuPerin jäseniin ovat mahdollisimman pienet, Kuronen ja Orbinski kertovat.

Neuvotteluissa saavutettiin 20 miljoonan euron säästötavoite. Kaikki työntekijäjärjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että lomautuksilta vältyttiin. Järjestöt vastustivat irtisanomisia ja pitävät valitettavana, että niiltä ei voitu välttyä.

Neuvottelujen tuloksena noin 50 tehtävää tai virkaa poistuu eläköitymisen myötä, ja määräaikaisten käyttöä vähennetään 40 työntekijällä. 60 henkilöä irtisanotaan, joista kolmasosalle on jo tiedossa toinen tehtävä Siun sotessa. Irtisanomiset kohdistuvat pääosin muuhun kuin välitöntä asiakas- ja potilastyötä tekevään henkilöstöön.

­­− Tulemme seuraamaan sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksia muun muassa työtekijöiden työhyvinvoinnin ja työn kuormituksen suhteen, työntekijäjärjestöt kertovat tiedotteessaan (pdf).

SuPer-liitto on useasti painottanut, etteivät säästötoimet ole syy heikentää lakisääteisiä palveluja tai niiden laatua.

− Päätösten jälkeen alkaa ”oikea työ”. Tähän tarvitaan henkilöstön edustajia, ammattiosastoja ja jäseniä. Onneksi SuPerilla on Siun Sotessa pätevät neuvottelijat, jotka ovat turvanneet jäsenten työsuhteiden jatkumisen. Kiitän Mirvaa ja Tarjaa kovasta työstä pitkään jatkuneissa neuvotteluissa sekä alueen ammattiosastoja tiiviistä yhteydenpidosta jäseniin, SuPerin sopimusasiantuntija Anne Villman sanoo.

Villman on tyytyväinen myös neuvottelijoiden viestiin siitä, että työnantaja on käynyt neuvottlut yhteistoimintalain hengessä.