1.3.2017

Sosiaalihuollon ammattihenkilön tulee rekisteröityä Suosikkiin 31.12.2017 mennessä – lue Suosikki-rekisteröinnin kysymyksiä vastauksineen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään jatkossa Valviran Suosikki-ammattihenkilörekisteriin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat samoin kuin sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit.

Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä Suosikkiin 31.12.2017 mennessä. Rekisteröinnille tulee varata käsittelyaikaa kuusi kuukautta, joten hakemuksen pitää olla Valvirassa viimeistään 30.6.2017.
 


Liittoon on tullut runsaasti kysymyksiä Suosikki-rekisteristä ja siihen rekisteröitymisestä.

Alta löytyvien yleisimpien kysymysten lisäksi lisätietoa löydät Valviran verkkosivuilta » sekä mm. askel askeleelta -hakemusohjeet Valviran ylläpitämältä Facebook-sivulta »

 

 

Katso myös SuPer-Ruudun video Suosikki-rekisteri - Kysymyksiä ja vastauksia »

 

 

 

Kysymyksiä ja vastauksia Suosikki-rekisteröinnistä

 


Miksi uutta rekisteröintiä tarvitaan? Onko tämä vain rahastusta?

SuPerissa tehtiin paljon töitä sen eteen, että lähihoitajat pääsivät rekisteröitymään Suosikkiin. SuPer on tyytyväinen, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin tuli laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden (sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi) lisäksi myös nimikesuojatut ryhmät, eli lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja. Lähihoitajat voivat olla ylpeitä siitä, että he ovat ainoa ammattiryhmä, jossa on sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattihenkilöitä! Perushoitajien kelpoisuutta sosiaalihuollossa tämä laki ei muuta. He ovat, kuten tähänkin saakka kelpoisia toimimaan terveydenhuollon ammattihenkilöinä.

Jos nimikesuojattuja ryhmiä ei olisi katsottu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöiksi, tarkoittaisi se mielestämme sitä, että koulutuksella ei ole merkitystä. Siinä tapauksessa koulutettujen lähihoitajien tehtäviin olisi voinut palkata vaikkapa talonmiehen.

Se, että jo kertaalleen Terhikkiin rekisteröity lähihoitaja joutuu maksamaan Suosikkiin rekisteröitymisestä ei ole meistä reilua. Kävimme asiasta neuvotteluita useita kertoja sekä kasvokkain että sähköpostitse niin Valviran kuin STM:n kanssa, mutta emme valitettavasti saaneet tahtoamme ja jäsenten tahtoa läpi. Tämä 40 euron rekisteröintimaksu on verovähennyskelpoinen. Ymmärrämme myös sen, että rekisterin ylläpito maksaa.

Rekisteröityminen on oman edun mukaista! Suosittelemme rekisteröitymistä myös niille, jotka eivät nyt toimi sosiaalihuollossa, sillä jos ajankohtaiseksi tulee vaikkapa työpaikan vaihtaminen, on rekisteröinnistä etua työmarkkinoilla.

Lain tarkoitus on asiakasturvallisuus ja hoidon laatu. Tämä voidaan parhaiten taata vain koulutetulla, rekisteröidyllä henkilökunnalla.

 

Olen lähihoitaja ja minun pitäisi rekisteröityä Suosikkiin, sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Miten rekisteröidyn?

Valviran verkkosivuilta » (klikkaa) löydät hyvät ja ajankohtaiset ohjeet.

Jo Terhikki-rekisterissä olevan rekisteröityminen Suosikkiin maksaa 40 euroa. Maksu on verovähennyskelpoinen. Jo Terhikissä olevan lähihoitajan ei tarvitse toimittaa Suosikki-hakemuksen yhteydessä liitteitä eikä ilmoittaa rekisteröintinumeroa. Valitse hakemuksessa ammattioikeudeksi lähihoitaja ja täytä seuraavalla sivulla tutkintotietosi. Järjestelmä löytää hakemuksen käsittelyvaiheessa rekisteröintinumerosi.


Työpaikalla jaettiin Valviran lähettämät Suosikki-rekisteriin liittyvät kaavakkeet, jotka kaikkien lähihoitajien tulee täyttää ja lähettää. En saanut työnantajalta vastausta siihen, kuuluuko perushoitajien/apuhoitajien täyttää kyseinen kaavake. Olen itse ollut ammatissa yli 30 vuotta.

Perus- ja apuhoitajat eivät voi rekisteröityä Suosikki-rekisteriin, koska he ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Suosikki-rekisteri on puolestaan sosiaalihuollon ammattihenkilöille tarkoitettu rekisteri. Lähihoitaja on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Lähihoitajien lisäksi Suosikkiin voivat nimikesuojattuina rekisteröityä kodinhoitajat ja kehitysvammaisten hoitajat.


Onko niin, että jos työskentelee sijaisena ja ei ole vielä Suosikki-rekisterissä, niin palkasta vähennetään 1 % niin kauan, kunnes lähihoitaja löytyy kyseisestä rekisteristä?

Työnantaja ei voi siirtymäaikana pienentää palkkaa sen vuoksi että ei ole Suosikki-rekisterissä. Tutkintotodistuksen tai Terhikki-rekisteröinnin tulee riittää.

 

Onko niin, että koulun todistus valmistumisesta ei riitä, vaan pitää olla Valviran todistus Suosikki-rekisteristä, että saa oikean palkkaluokan palkkaa?

Suosikki-rekisteröinnissä on siirtymäaikaa vuoden 2017 loppuun saakka. Sitä ennen työnantaja ei voi vaatia rekisteröintiä Suosikkiin. Tutkintotodistuksen tulee riittää. 1.3.2016 jälkeen valmistuvat lähihoitajat rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvaiheessa.

 

Työpaikkani on sairaala ja teen keikkaa palvelutalossa. Pitääkö minun rekisteröityä Suosikkiin?

Rekisteröinti tulee tehdä, jos työskentelee sosiaalihuollossa. Siirtymäaika on 31.12.2017 saakka. Valviran verkkosivuilta löytyy hyvät ohjeet rekisteröintiä varten. Hakemus tulee tehdä itse, tiedot eivät siirry automaattisesti Terhikki-rekisteristä.

Lue lisää:

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/hakemusohjeet

http://www.valvira.fi/valvira/maksut

 

Olen töissä päiväkodissa, pitääkö minun rekisteröityä Suosikkiin? Olen jo Terhikki-rekisterissä.

Varhaiskasvatus on ilmeisesti jäämässä sote-ratkaisussa peruskuntiin opetustoimen alaisuuteen. Varhaiskasvatuksen lähihoitajille SuPer suosittelee rekisteröitymistä Suosikkiin. Rekisteröitymisestä voi olla hyötyä tulevaisuudessa laajempien työmahdollisuuksien vuoksi. Lastenhoitajat ja lähihoitajat ovat myös Terhikki-rekisterissä. Huom! Rekisteröinti tulee tehdä tutkinnon mukaan, ei tehtävänimikkeen. Lastenohjaajat ja päivähoitajat eivät voi rekisteröityä Suosikki-rekisteriin.


Olen perushoitaja. Työnantajani kertoi minulle, että uuden sosiaalihuollon ammattihenkilölain tultua voimaan en olisi enää pätevä toimimaan lähihoitajan toimessa. Hän käski minun suorittaa lähihoitajatutkinnon. Mitä teen?

Työnantajasi on tehnyt virheellisen tulkinnan uudesta laista. Olet edelleen kelpoinen toiminaan lähihoitajan tehtävässä/toimessa. Lain mukaan nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia muukin henkilö, jolla on tehtävien kannalta riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Nuo edellä mainitut sinulla on perushoitajana jatkossakin. Et voi kuitenkaan käyttää nimikesuojattua lähihoitajan ammattinimikettä. Perushoitajana käytät omaa ammattinimikettäsi. Kehota työnantajaasi tarkastamaan asia esim. Valviran verkkosivuilta.

 Lähihoitaja on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö

Terveydenhuolto, Terhikki

• Nimikesuojaus ilman rekisteröintiä

• Kanta-palvelut edellyttävät rekisteröintiä

• Lähihoitajan lisäksi perus- ja apuhoitajat, mielenterveys- ja mielisairaanhoitajat, jalkojenhoitajat, hammashoitajat, lastenhoitajat, kuntohoitajat ja lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat

Sosiaalihuolto, Suosikki

• Oikeus käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä rekisteröinnin perusteella

• Rekisteröityminen ei mahdollista Kanta-palveluita

• Lähihoitajan lisäksi myös kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat

• Terhikkiin rekisteröityneet voivat työskennellä sosiaalipalveluissa omalla ammattinimikkeellään (lähihoitajat rekisteröidyttyään Suosikkiin)