16.6.2022

Sote ry:n neuvottelut kunta-alan palkankorotuksista jatkuvat elokuussa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, JAU ja Juko pääsivät omalta osaltaan neuvottelutulokseen kunta-alan sopimuksista 8.6.2022. Sopimusten kesto ja palkankorotukset noudattavat sovittelulautakunnan ratkaisuesitystä. Työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

SOTE-sopimuksen ja KVTES:n ensimmäinen korotus tulee yleiskorotuksena maksuun takautuvasti 1.6.2022 lukien. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 %. Myös henkilökohtaista lisää (palkkausluku 11 §) korotetaan 2 %:lla.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, maksetaanko korotukset kaikille työntekijöille järjestäytymisestä riippumatta. Tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaisesti korotukset tulevat kaikille, vaikka SuPer ja Tehy hylkäsivät sovittelulautakunnan esityksen. Vastaavasti kaikki SOTE-sopimuksen piirissä olevat työntekijät ja viranhaltijat sekä KVTES:n liitteessä 5 (varhaiskasvatus, sivistystoimi) työskentelevät saavat SuPerin ja Tehyn jatkossa neuvottelemat lisäparannukset.

Työnantajalla on sopimuksen mukaan aikaa maksaa korotuksia taannehtivasti kahden tai jopa kolmen kuukauden päästä. Korotukset siis kyllä tulevat, mutta eivät välttämättä vielä kesä- tai heinäkuun palkanmaksujen yhteydessä.

Mikäli joku työnantaja ilmoittaa, että ei maksa korotuksia, olethan välittömästi yhteydessä sopimusedunvalvontaan edu@superliitto.fi.

Sote ry:n osalta kunta-alan neuvottelut jatkuvat kesätauon jälkeen elokuun alkupuolella. Neuvottelujen virallisesta käynnistymisestä tiedotetaan jäseniä.

  • SuPer järjestää jäsenilleen webinaarit kuntasektorin (KVTES ja SOTE-sopimus) neuvottelutilanteesta 15.8. ja 30.8. klo 17.00–18.30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä
  • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa kunta-alalla (KVTES ja SOTE-sopimus). Ajanjaksolla 1.6.–31.8.2022 superilaiset saavat omalla päätöksellään vapaaehtoisesti tehdä haluamansa määrän ylityötä ja halutessaan vaihtaa työvuoroja. Lue ohjeet ja usein kysytyt kysymykset täältä

Päivitetty 28.6. klo 9.20: lisätty tieto neuvottelujen jatkumisesta Sote ry:n osalta, lisätty linkit webinaareihin sekä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen.