27.5.2021

Sote ry:n yksityissektorin neuvottelupäivät käynnistyivät: Työhyvinvoinnin yksi kulmakivi on osaaminen ja oppimisen ilo

SuPerin, ERTOn ja Tehyn yhteiset yksityissektorin neuvottelupäivät järjestetään 27.–28.5. koulutuswebinaarina. Osallistujina on noin 200 henkilöstön edustajaa eri puolilta Suomea.

Päivi RauramoNeuvottelupäivillä torstaina puhunut Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo esitteli työhyvinvoinnin portaat ja korosti, että työhyvinvointia voi ja kannattaa edistää.

Työhyvinvoinnin portaat -mallin taustalla on muun muassa Maslowin tarvehierarkia ihmisten perustarpeista. Tarpeista alimmalla tasolla ovat fysiologiset perustarpeet, joita seuraavat turvallisuuden tarve, yhteisöllisyyden tarve ja arvostuksen tarve. Ylimpänä Maslowin tarvehierarkiassa on itsensä toteuttamisen tarve.

Työhyvinvoinnin portailla askelmia on viisi

Myös työhyvinvoinnin portaiden askelmia on viisi:

1) Tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa esim. sen, että voimavaroja jää myös vapaa-aikaan.

2) Turvallisuus, luottamus, turvallisuuden tarve, joka tarkoittaa työn pysyvyyttä, riittävää toimeentuloa ja turvallista työtä ja työympäristöä.

3) Yhteisöllisyyden tarve: yhteishenkeä ja hyvää työilmapiiriä tukevat toimet, tuloksesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

4) Arvostuksen tarve: työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta tukevat arvot ja mm. oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen, toiminnan arviointi ja kehittäminen.

5) Osaaminen, itsensä toteuttamisen tarve: omien edellytysten täysipainoinen hyödyntäminen, oppiva organisaatio.

Kaikilla viidellä osaamisalueella työntekijöillä ja työantajalla on omat roolinsa. Jotta työhyvinvointia voidaan kehittää, tarvitaan myös työhyvinvoinnin mittaamista työpaikkaselvitysten, terveystarkastusten ja osaamiskartoitusten muodossa.

Oppimaan oppimista tarvitaan yhä enemmän

Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, verkostosta ja asenteesta. Organisaatiossa osaaminen muodostuu yhteisen tekemisen ja kehittämisen kautta. Yksin ei pääse pitkälle, vaan tarvitaan verkostoja ja tukiverkostoja.

Henkilökohtaisessa osaamisessa ratkaiseva tekijä on asenne. Oppimaan oppimisen taito on korostunut nykyaikana, koska teknologia on tullut tärkeäksi yhä useammassa työssä.

Ihanteellista olisi, että työyhteisössä olisi sekä noviiseja että mestareita vuoropuhelussa ja kaikilla olisi yhteinen päämäärä tulla paremmaksi ammattilaiseksi ja työyhteisön jäseneksi.

Kaikilla työntekijöillä on vastuunsa paitsi omasta työpanoksestaan, myös vaikutuksestaan ilmapiiriin. Mitä tulee töihin, kun tulen töihin? Työroolissa käytös tulee olla aikuisen ammattilaisen käytöstä.

Neuvottelupäivien ohjelmassa on torstaina aiheina myös sote-uudistus ja yksityissektorin rooli sekä yksityissektorin työehtosopimusasiat.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry on julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevän koulutetun sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja pelastusalan henkilöstön ammatillinen neuvottelujärjestö. Se edistää jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja ja järjestää myös koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenliittojensa jäsenille. Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n muodostavat yksityissektorilla SuPer, Toimihenkilöliitto ERTO ja Tehy.

Päivi Rauramon kuvaaja: Milka Ahlfors