2.5.2019

SoteDialogit-hankkeessa kehitetään vanhuspalvelujen ja lastensuojelun työtä, työhyvinvointia ja johtamista

SuPer on mukana SoteDialogit-hankkeessa, johon osallistuu työyhteisöjä eri puolelta Suomea.Työyhteisöt ovat pilotteja, joissa tehdään yhteistoiminnallista ja dialogista kehittämistä henkilöstön kanssa. SuPer jakaa tietoa hankkeessa syntyneistä hyvistä käytännöistä.

Lähtökohtana kehittämisessä ovat työpaikkojen itsensä ilmaisemat kehittämistarpeet, toiveet ja odotukset. Keskeistä on koko henkilöstön, eri ammattiryhmien, esimiesten ja ylimmän johdon osallistuminen. Kehittäminen perustuu osallistuvien henkilöiden osaamiseen, ammattitaitoon ja luovuuteen. Kaikille hankkeeseen osallistuville työpaikoille tehdään työhyvinvoinnin tilaa mittaava kysely.

Hankkeen tavoitteena on turvata siihen osallistuvilla työpaikoilla osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen.

Hanketta koordinoi STM ja se on käynnistetty Tampereen yliopiston aloitteesta. SuPer on mukana SoteDialogit-hankkeen ohjausryhmässä.