23.6.2020

SuPer ja Tehy haastavat Seinäjoen kaupungin oikeuteen – kaupunki painostaa paikalliseen sopimukseen

Seinäjoki on ryhtynyt laittomiin painostustoimiin, joten SuPer ja Tehy nostavat työtuomioistuimessa kaupunkia vastaan kanteen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Kanne kohdistuu myös KT Kuntatyönantajiin, joka ei ole valvontavelvollisuudestaan huolimatta puuttunut toimintaan. 

Seinäjoen kaupunki painostaa pääluottamusmiehiä hyväksymään paikallisen sopimuksen, jota SuPer ja Tehy ovat kieltäytyneet hyväksymästä. Työnantaja ilmoitti lomauttavansa ja osa-aikaistavansa yksipuolisesti ne, jotka eivät sopimukseen suostu.

Seinäjoki on käynyt yhteistoimintaneuvotteluja löytääkseen säästöjä. Työnantaja on esittänyt paikallista sopimusta, jolla siirrettäisiin yleiskorotusten maksu vuodelle 2021. Työntekijät saisivat korvaukseksi kaksi vapaapäivää.

SuPerin ja Tehyn pääluottamusmiehet haluavat, että työnantaja maksaa yleiskorotukset sovitusti 1.8.2020.

Asiassa tullaan myös selvittämään, syyllistyykö Seinäjoen kaupunki toiminnallaan rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn työsyrjintään, kun se kohdistaa lomautukset ja osa-aikaistamiset vain tiettyjen järjestöjen jäseniin.

Katso myös

Lomautusopas: Kuntatyönantaja lomauttaa minut (5/2020)