2.10.2018

SuPer lähihoitajakoulutuksen asialla

Ammatillinen koulutus ja sitä säätelevä lainsäädäntö uudistuivat vuoden 2018 alussa. SuPer painottaa, että lähihoitajakoulutuksen tulee jatkossakin olla laadukasta.

SuPer on edellyttänyt muun muassa:

  • että käyttöön otetaan pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet, jotta alalle soveltumattomat karsitaan jo ennen opintojen alkamista  
  • että osaamisvaatimuksista ei tingitä SORA-tutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa, jotta valmistuvilla on työelämään siirtyessään työssä tarvittavat tiedot ja taidot
  • että työpaikkaohjaajilla tulee olla lisää resursseja, jotta aidosti voidaan taata oppilaan laadukas ohjaus.


On myös työntekijän oma etu, että ohjattava ja mahdollinen tuleva työkaveri, on ammattitaitoinen ja ammatistaan ylpeä. Tätä jokainen työpaikkaohjaaja voi omalta osaltaan pyrkiä varmistamaan ohjauksessaan.  

SuPer vaikuttaa laadukkaan lähihoitajakoulutuksen puolesta muun muassa antamalla lausuntoja, osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin ja työryhmien työskentelyyn sekä  päättäjätapaamisiin. Aiheesta laaditaan myös tiedotteita ja mielipidekirjotuksia. Yhteistyötä tehdään myös lähihoitajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.

Lue lisää SuPer lähihoitajakoulutuksen asialla -osiosta täältä »